Espoo-Lohja-rata on toteutettavissa maan arvonnousulla, totesi kaupunkisuunnittelun asiantuntija Osmo Soininvaara (vihr.) puhuessaan Inkoossa.

“Miksei Espoo-Lohja-rata etene yksityisenä hankkeena, kun se ei tulisi maksamaan käytännössä mitään? Espoo-Lohja-rata on toteutettavissa asuntotuotantoon kaavoitettavan maan arvonnousulla”, Soininvaara jatkoi.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaksi äärimmäisen tarpeellista Länsi-Uudenmaan ratahanketta, rantaradan kunnostus ja Espoo-Lohja-linjaus, eivät kilpaile keskenään valtion hankerahoituksesta.

Soininvaara puhui viikonloppuna Vihreä Uusimaa ry:n piiripäivillä Inkoon Kopparnäsissa. Vihreä Uusimaa -piirijärjestö halusi kokouspaikan valinnalla kiinnittää huomiota kiistellyn virkistysalueen taustoihin ja nykytilanteeseen ja samalla kiittää Inkoon-Siuntion Vihreitä aktiivisesta paikallistoiminnasta.

Pro Kopparnäs -liikkeen keskeinen hahmo, inkoolainen kirjailija Leena Lehtolainen kertasi puheenvuorossaan Kopparnäsin alueen eri vaiheita. Lehtolainen oli tyytyväinen siihen, että alueesta on saatu suurin osa yleiseen käyttöön, mutta harmitteli, ettei alueen pirstoutumiselta onnistuttu välttymään.

Kansanedustaja Heidi Hautala vakuutti, etteivät alueen omistajan, kuntien muodostaman Uudenmaan Virkistysalueyhdistys ry:n hallinnon epäselvyydet tule jäämään selvittämättä.

Hautala muisteli myös keväistä vierailuaan Siuntion Vihreiden vieraana. “Teillä on hyvä henki”, totesi Hautala inkoolaisille ja siuntiolaisille vihreille.