Vihreiden vaalitulos on historiallisen hyvä. Valtakunnallisesti Vihreät nousivat neljänneksi suurimmaksi puolueeksi, ja Helsingissä ja Espoossa Vihreät nousivat toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Koko maassa Vihreät saivat 56 valtuustopaikkaa enemmän kuin viime kunnallisvaaleissa, mikä on loistava tulos, koska kuntaliitosten myötä valtuustopaikkojen määrä on tuntuvasti vähentynyt.

Myös Siuntiossa äänestäjät osoittivat luottamuksensa Vihreisiin vahvemmin kuin koskaan ennen. Viime kunnallisvaaleissa Vihreiden ääniosuus oli 11,4 %, ja näissä vaaleissa osuus nousi 13,0 %:iin. Yli puolentoista prosenttiyksikön nousu ääniosuudessa niin valtakunnallisesti kuin Siuntiossakin on valtava, ja ainoa pieni harmin aihe lieneekin, että vain kahdellatoista äänellä enemmän olisimme saaneet jo neljännen paikan valtuustoon.


Kristian von Essen

Timo Raivio

Yrjö Kokkonen

Äänestäjät valitsivat Siuntion valtuustoon valtuustoryhmämme puheenjohtaja Kristian von Essenin, uutena Timo Raivion ja viime kauden varavaltuutetun Yrjö Kokkosen. Varavaltuutetuiksi valittiin uusina Harri Haanpää ja Susanna Lehtonen sekä Siuntion Vihreiden puheenjohtaja Taina Janhunen.


Harri Haanpää

Taina Janhunen

Susanna Lehtonen

Tästä työ vasta alkaa. Kiitämme luottamuksestanne ja toivomme voivamme jatkossakin osoittaa itsemme luottamuksenne arvoisiksi.