Kunnanvaltuuston kokouksessa maanantaina 2. helmikuuta 2009 teimme seuraavan valtuustoaloitteen:


VALTUUSTOALOITE

Rautatieyhteys on yhä tärkeämpi Siuntiolle. Yhä useampi siuntiolainen käyttää junaa työmatkoillaa, ja käyttäisi varmasti mielellään muutenkin jos se olisi mahdollista. Tarvitaan lisää vuoroja, myös ruuhka-ajan ulkopuolella. Toivomme että kunnanhallitus käyttäisi kaikkia vaikutuskanaviaan edistämään vuorojen lisäämistä Siuntion asemalla.

Siuntion Vihreä valtuustoryhmä teki huhtikuussa 2007 valtuustoaloitteen, jossa kehotimme kunnanhallitusta, yhdessä muiden radanvarsikuntien kanssa, muistuttamaan valtiovaltaa Rantaradan parannustarpeista. Asia on jopa vielä ajankohtaisempi nyt, kun valtio elvyttää aikaistamalla vastaavanlaisia suuria investointeja.

FULLMÄKTIGMOTION

Järnvägsförbindelsen har blivit allt viktigare för Sjundeå. Allt flera sjundeåbor använder tåg för sina arbetsresor, och skulle säkert gärna använda också annars bara det skulle vara möjligt. Det behövs mera tågturer, även utanför rusningstiderna. Vi önskar att kommunstyrelsen skulle använda alla till buds stående påverkningskanaler för att få flera tåg att stanna i Sjundeå.

Gröna fullmäktiggruppen i Sjundeå lämnade in en fullmäktigmotion i april 2007, där vi uppmanade kommunstyrelsen att, tillsammans med de andra kommunerna längs Kustbanan, påminna statsmakten om banans förbättringsbehov. Saken är till och med mera aktuell nu, då staten genom stimulanspaket tidigarelägger andra motsvarande stora investeringsprojekt.

Siuntiossa / Sjundeå 2.2.2009


Yrjö Kokkonen

Kristian von Essen

Harri Haanpää

Siuntio kasvaa nopeasti: joulukuusta 2004 joulukuuhun 2008 Siuntion asukasluku kasvoi yli 10 %. Siuntion työvoimasta puolet käy työssä pääkaupunkiseudulla, ja Siuntio pyrkii keskittämään väestönkasvunsa asemanseudulle. Siuntio on myös yhdessä Asuntosäätiön kanssa käynnistänyt Siuntion oloissa mittavan hankkeen, jonka tarkoituksena on rakentaa suhteellisen tiivistä asutusta aseman välittömään läheisyyteen. Nämä seikat yhdessä liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistarpeen kanssa merkitsevät, että paikallisjunaliikenteelle on kysyntää ja sitä on kehitettävä.

Nykyisellään paikallisjunat palvelevat pendelöintiä pääkaupunkiseudulle miten kuten tyydyttävästi: Aamulla Siuntiosta 6:26, 7:16 ja 8:16, illalla Helsingistä 14:33, 15:33, 16:33, 17:33 ja 19:33. Varsinkin ruuhka-aikojen ulkopuolelle ja viikonloppuihin kuitenkin tarvitaan lisää junavuoroja.

Junavuorojen lisäämistä kuitenkin haittaa, että Rantarata on unohdettu muuta pääkaupunkiseutua ympäröivää rataverkkoa kehitettäessä. Helsingistä Kirkkonummelle on yksi raidepari, mutta Kirkkonummelta Karjaalle vain yksi raide, vaikka rataosuudella ajetaan sekä paikallis- että kaukojunia. Pikajuna ajaa Kirkkonummi-Karjaa-väliä hiukan vajaa puoli tuntia, ja kun niitä menee yksi tunnissa kumpaankin suuntaan, enempää junia ei osuudelle oikein mahtuisikaan.

Siuntiossa ja Inkoossa on kuitenkin ohituspaikka, niin että pikajunien väliin voi sovitella paikallisjunia, jotka sitten pysähtyvät asemalle pikajunan ajaessa ohi. Tämä on kovin vikaherkkää. Kun kesällä ukkonen rikkoo ohjauslaitteita Siuntion ja Inkoon välillä, aikataulut menevät sekaisin. Ja kun aamujuna on hyytävänä pakkasaamuna 45 minuuttia myöhässä, vaatii aivan erityislaatuista sitkeyttä matkustaa tulla vielä seuraavanakin aamuna asemalle junaa odottamaan.

Ratahallintokeskuksen mukaan raideliikenteen kulku on täsmällisempää kuin muulle liikenteelle ja sääoloille herkemmän bussiliikenteen. Pääosin tämä pitäneekin paikkansa, mutta kun radan kapasiteetti on ruuhka-aikoina äärimmilleen käytössä, yhden junan myöhästyminen sekoittaa liikennettä pitkäksi ajaksi. Rantarata tarvitsee kipeästi parannuksia liikenteen luotettavuuden kehittämiseksi, erityisesti Kirkkonummen ja Karjaan välillä, jossa kaukojunien lisäksi on myös paikallisliikennettä.

Ratahallintokeskus (1/2006) on arvioinut eri vaihtoehtoja Helsinki-Turku-junayhteyden parantamiseksi. Raportissa kokonaistaloudellisimmaksi arvioitu vaihtoehto 1, nykyisen rantaradan parantaminen, sisältää kaksoisraideosuuden rakentamisen välille Kirkkonummi-Inkoo. Raportin mukaan nopeampi kaukojunaliikenne ja taajamaliikenne vaativat kaksoisraideosuuden välille Siuntio-Inkoo, ja kaksoisraideosuus Kirkkonummi-Kela parantaisi liikenteen luotettavuutta ja mahdollistaisi taajamajunaliikenteen kehittämisen jatkossa. Osuuden rakentamisen työllistävä vaikutus voidaan saada pian, sillä kaavoihin on tehty varaus toiselle raiteelle. Rataosuus palvelee pääkaupunkiseudulle Siuntiosta, Inkoosta, Raaseporista ja Etelä-Lohjalta suuntautuvaa työmatkaliikennettä, ja se auttaisi tukemaan talousvaikeuksissa painivaa Raaseporin aluetta parantamalla yhteyksiä Helsinkiin.

Toivommekin, että valtioneuvosto ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin kaksoisraideosuuden rakentamiseksi Kirkkonummen ja Inkoon välille.