Siuntion kunnanvaltuusto oli maanantaina 1.2. kovan paikan edessä. Kunnanhallituksen työskentely oli todettu mahdottomaksi, joten edessä oli väistämätön ratkaisu, hallituksen kaataminen. Se tehtiinkin lopulta hallitusti. Kaikkiaan kuusi hallituksen jäsentä yhdestätoista vaihtui, ja uuden kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Penttinen (kok). Siuntion vihreitä uudessa kunnanhallituksessa edustaa Harri Haanpää.

Edellisen kunnanhallituksen vaikeudet

Kunnanhallituksen toiminta oli pitkin syksyä vaikuttanut yhä tahmeammalta. Kriittinen piste saavutettiin, kun hallitus ei kyennyt monista, myös hallituksen sisältä tulleista patisteluista huolimatta laatimaan kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa, mitä myös tarkastuslautakunta oli edellyttänyt. Hallituksen sisäinen ilmapiiri oli tulehtunut. Päävastuun näistä ongelmista kantoi hallituksen puheenjohtaja, jonka työtä kohtaan kritiikki yltyi yltymistään.

Kun valtuusto lopulta asetti väliaikaisen valiokunnan valmistelemaan hallituksen erottamista, lehtien mielipidepalstoilla alkoi raivokas kirjoittelu ja loanheitto, johon myös eräät hallituksen jäsenet yhtyivät. Tämä kirjoittelu antoi viimeistään vahvistuksen sille, ettei vanha hallitus voinut jatkaa työtään. Siuntion kunnallispolitiikan turbulenssia kuvaa se, että sekä kokoomuksesta että demareista erosivat aikaisemmat puheenjohtajat.

Kunnanhallituksen vaihto

Valtuustoryhmät kävivät kulissien takana neuvotteluja, joiden ilmapiiri oli lopulta yllättävän hyvä. Uudesta hallituksesta päästiin yhteisymmärrykseen, samoin vaihdoksessa käytettävästä menettelytavasta. Kaaos oli saatava loppumaan, eikä sitä pitänyt yllyttää loanheiton jatkamisella valtuustossa. Tämä onnistuikin hyvin, mikä osoittaa, että puolueet lopultakin pystyvät hyvään yhteistyöhön niin halutessaan.

Siuntion vihreiden osalta hallitustyö muuttuu siten, että Kristian von Essen väistyy hallituksen varaedustajaksi ja hänen paikalleen astuu Harri Haanpää. Tätä ei pidä tulkita epäluottamuslauseeksi Kristianille, onhan hän ollut hallituksen kantavia voimia ja toiminut itseään säästämättä yhteistyön hengessä. Kristianilla riittää oman yrityksen johtamisen ja kunnanvaltuuston lisäksi paljon työtä, onhan hän Siuntion kunnan korkea-arvoisin poliitikko, Vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja.

Kohti tulevaa

Vastuulliselle paikalle astuu siis 1. varavaltuutettu Harri Haanpää. Siuntion vihreät voivat ylpeänä todeta, että tiedoiltaan ja taidoiltaan korkeatasoisia henkilöitä kaadereissa riittää, Harri Haanpää työskentelee informaatioteorian vs. professorina Aalto-yliopistossa. Siuntion vihreät suuntaavat nyt uuteen aikaan hyvillä mielin. Kaikesta ympärillä tapahtuneesta kuohunnasta huolimatta me olemme pysyneet yksituumaisina.

Työtä on kuitenkin paljon. Vaikka positiivisia merkkejä on jo näkynyt, Siuntion talouteen on paneuduttava tosissaan. Edessämme on myös harkinta, kuinka suhtaudumme kuntaliitospuheisiin. Kunnan keskustan suunnittelukin etenee hyvää vauhtia. Ikävä hallituskahina päätettiin tyylikkäästi, nyt voidaan keskittyä oikeisiin asioihin!

Yrjö Kokkonen

valtuustoryhmän puheenjohtaja