Distriktsorganisationen Nylands Gröna utnämnde vid sitt vårmöte två tredjedelar av sina kandidater till riksdagsvalet om ett knappt år. Justitieminister Tuija Brax har redan tidigare vid en presskonferens meddelat att hon ställer upp i Nyland. I senaste riksdagsval fick Heidi Hautala mest röster. Hon blev i fjol invald i Europaparlamentet.

De sittande riksdagsledamöterna Jyrki Kasvi, Johanna Karimäki och Timo Juurikkala ställer alla upp i valet år 2011.

Från vår region nominerades De Grönas partidelegations ordförande, sjundeåbon Kristian von Essen, Paula Nordström från Lojo, Jens Gellin från Kyrkslätt samt Marko Reinikainen, Raseborg.

– Listan kompletteras ännu under sommaren och hösten, men redan nu ser den bra ut och representerar ett månsidigt kunnande, säger distriktsorganisationen viceordförande Kristian von Essen.

I sin egen kampanj kommer von Essen att lyfta fram energi- och trafikfrågor. Framför allt ligger spårtrafiken och leder för lätt trafik nära hjärtat.

– Målet är sex Gröna riksdagsmän från Nyland, dvs en ökning med två från senaste val. Målet är tufft men realistiskt, konstaterar i sin tur distriktsorganisationens ordförande Sirkku Saarikoski.