Tämä valtuustoaloite jätettiin kunnanvaltuuston kokouksessa 14.6.2010 / Denna fullmäktigmotion lämnades in vid fullmäktigemötet den 14 juni 2010.

Pääkaupunkiseudun läheisyys huomataan yhä konkreettisemmin Kaakkois-Siuntiossa. Moottoritien länsipää lähestyy parin vuoden sisällä, eikä muuttopaine ota hellittääkseen, pikemminkin päin vastoin. Rajan takana Kirkkonummi kaavoittaa mm. Vuohimäen alueen, joka on aivan Siuntion rajassa kiinni.

Iloksemme VR ja Ratahallintokeskus pohtivat Kelan aseman avaamista henkilöliikenteelle uudessa paikassa, käytännössä Siuntion ja Kirkkonummen rajalla. Asema palvelisi niin Vuohimäen kuin eteläisen Siuntionkin asukkaita ja työpaikkaliikennettä. Aseman tuloa nopeuttaisi ajan tasalla oleva kaava, joka mahdollistaisi tiiviinkin asutuksen aseman liepeillä. Tällä hetkellä Siuntion kaakkoisosaa rakennetaan ilman kattavaa suunnitelmaa siitä, mitä alueelle oikeastaan halutaan.

Nykyinen yleiskaava ei vastaa edes voimassaolevaa maakuntakaavaa. Lisäksi maakuntakaavaa parasta aikaa päivitetään, joten Siuntion kaavoitus olisi hyvä harmonisoida uuden maakuntakaavan ja muiden selvitysten kanssa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kunnanhallitus panee vireille asemakaavan laatimisen kunnan kaakkoisosaan, eli tarkemmin sanottuna alueelle, jota lännessä rajoittaa Siuntionjoki, pohjoisessa rantarata, idässä Kirkkonummen raja ja etelässä meri. Valmistelun aikana aluetta tulisi käsitellä suunnittelutarvealueena. Koska alue on aivan Kirkkonummen aktiivisen kaavoituksen kohteena olevan alueen kyljessä, tulee kaavoitusta viedä eteenpäin niin maakunnan kuin Kirkkonummenkin kanssa hyvässä yhteistyössä.

Sydöstra Sjundeå bör planläggas

Sjundeås sydöstra del genomgår en kraftig förändring under de kommande åren. Vi undertecknade anser att området som i norr begränsas av järnvägen, i väster av ån och i öster av gränsen mot Kyrslätt utan dröjsmål bör definieras som ett område i behov av planering och därefter planläggas.

Planläggningen bör koordineras med landskapsplanen och göras i gott samarbete med Kyrkslätts kommun.

Siuntiossa 14. kesäkuuta 2010

Yrjö Kokkonen /vihr
+14 muuta kunnanvaltuutettua