Siuntion kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 13.12.2010 kunnanhallituksen ja lautakunnat valtuustokauden jälkimmäiselle kaksivuotiskaudelle 2011-2012. Samalla Siuntio uudisti lautakuntarakennettaan ja lakkautti perusturvalautakunnan ja maaseutulautakunnan sekä yhdisti aiemman opetuslautakunnan ja sivistyslautakunnan uudeksi sivistyslautakunnaksi.

Kunnanhallitukseen valittiin Taina Janhunen (varalla Harri Haanpää). Tekniseen lautakuntaan Karin Gottberg-Ek (Timo Raivio). Ympäristö- ja rakennuslautakunnan varapuheenjohtajaksi Yrjö Kokkonen (Hanna Bärlund). Sivistyslautakuntaan Pekka Halonen (Susanna Söderlund), sen suomenkielisen jaoston puheenjohtajaksi Pekka Halonen (Susanna Lehtonen) ja ruotsinkieliseen jaostoon Kristian von Essen (Hanna Bärlund).

Lisäksi kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 20.12. kuntaliitosneuvottelukuntaan Harri Haanpään (Kristian von Essen).

Luettelo luottamushenkilöistä kuvineen on Luottamushenkilömme-alasivulla.