[Julkaistu Länsi-Uusimaassa 5.11.2011.]

Kuntaliitoksesta on taitettu peistä kiivaasti, puolesta ja vastaan. Lohjalla jotkut epäilevät liitoksen mielekkyyttä, koska pitävät Siuntion taloustilannetta kehnona; samaan aikaan siuntiolaiset itsenäisyyden kannattajat katsovat kunnan talouden olevan sellaisessa kunnossa, että Lohjaan liittyminen olisi vain taloudellinen rasite. Talouslukuja voi selvästikin tulkita monin tavoin. Tämän koko ajattelutavan ongelma kuitenkin on, että siinä kuntaliitos halutaan nähdä nollasummapelinä, jossa toiset menettävät ja toiset jäävät saamapuolelle. Tästä ei ole kysymys, vaan siitä, miten kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.

Vihreille kuntaliitoksissa ja kuntauudistuksessa on kolme keskeistä teemaa: palvelut, maankäyttö ja demokratia.

Siuntiolaisille liitos takaa nykyisten toimivien terveydenhuoltopalvelujen jatkumisen. Edelleen, liitos tuo Lohjan sairaalan toiminnan turvaamiseksi kaivattua lisäväestöpohjaa.

Suurempi kunta voi määrätietoisesti kehittää kulloinkin rakennettavia alueita. Pienen kunnan on vaikea hillitä ympäristölle haitallista hajarakentamista.

Kuntaliitos selkiyttää päätöksentekoa. Nykyisen LOSTin kaltaiset ylikunnalliset yhteistyöelimet ovat varsin epädemokraattisia, sillä ne eivät ole oikein minkään kunnan valtuuston alaisia. Kun valta karkaa valtuutetuilta, se karkaa myös kuntalaisilta, jotka ovat valtuutettunsa valinneet.

Suomen hallitus on käynnistänyt kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on tehdä kunnista riittävän vahvoja voidakseen huolehtia itse peruspalveluista. Tämä tulee olemaan suuri ponnistus kaikille kunnille. Lohjan seudulla ollaan onnekkaasti siinä asemassa, että merkittävä osa työstä on jo tehty. Ei olisi mielekästä heittää tehtyä työtä hukkaan vain jotta parin kuukauden kuluttua voitaisiin aloittaa alusta. Tässäkin kuntaliitoksessa on toki vielä paljon työtä tehtävänä, mutta on selvää, että kokonaisuus tulee olemaan enemmän kuin osiensa summa. Siksi kantamme on selvä: puolesta ja puolesta.

Paula Nordström
valtuuston 2. vpj., Lohja

Harri Haanpää
varavaltuutettu, Siuntio