*Taistelu Siuntion itsenäisyyden palauttamiseksi on alkanut*

Siuntion ja Lohjan valtuustot tekivät 9.11.2011 hyvin kyseenalaiset
päätökset kuntaliitoksesta. Erityisesti Siuntiossa päätös sotii vastoin
kuntalaisten hyvin selkeästi esittämää mielipidettä, joka tuli ilmi varta
vasten tehdyssä kansanäänestyksessä.

Demokraattisen yhteiskunnan periaatteita räikeästi rikkovaa päätöstä ei
tietenkään voida hyväksyä, vaan sen kumoamiseksi on käytettävä kaikki
keinot. Kuntaliitoksen valmistelussa on tapahtunut sellaisia virheitä, että
valitus on mahdollinen usealla eri tasolla.

Tänään on jätetty Helsingin hallinto-oikeudelle kunnallisvalitukset sekä
Lohjan että Siuntion tekemästä kuntaliitospäätöksestä. Valituksissa
vaaditaan liitospäätöksen kumoamista.

Marcus Nordströmin johdolla laaditut valitukset perustuvat päätöksenteossa
tapahtuneisiin useisiin muotovirheisiin. Lohjan kaupunginvaltuuston päätös
on syntynyt Kuntalain ja kaupunginvaltuuston oman työjärjestyksen
vastaisella tavalla. Siuntion kunnanvaltuuston päätöksen voidaan todeta
rikkoneen Kuntalakia, Kuntajakolakia ja kunnanvaltuuston omaa
työjärjestystä.

Samassa yhteydessä vaaditaan kuntaliitospäätösten täytäntöönpanokieltoa.
Kuntajakolain § 52 pykälän mukaan hallintotuomioistuimen tulee ratkaista
valitukset kiireellisinä asian luonteen takia.

Olisi tietenkin toivottavaa ja kuntien edun mukaista, että Lohjan
kaupunginhallitus ja Siuntion kunnanhallitus oma-aloitteisesti toteaisivat
päätösten lainvastaisuuden. Hallitusten tulisi laillisuusvalvonnan
puitteissa saattaa asia uudelleen valtuustojen ratkaistavaksi. Epäilen
kuitenkin, että tällaista ryhtiä ei löydy, sanoo Marcus Nordström.

Myöhemmässä vaiheessa aiomme jättää Yrjö Kokkosen johdolla laadittavan
valituksen, joka koskee kuntaliitoksen valmistelussa tapahtunutta laajempaa
lainrikkomusta. Asiasta huomautettiin Siuntion kunnanhallitusta jo
liitosvalmistelun aikana, mutta hallitus ei ollut kiinnostunut Suomen lain
noudattamisesta.

Kymmenet siuntiolaiset ovat ottaneet meihin yhteyttä ja käytännössä
kaikkien viesti on ollut sama: Siuntion pelastaminen on tärkeää ja sen
hyväksi annetaan kaikki tuki. Haluamme kiittää siuntiolaisia saamastamme
kannustavasta palautteesta ja teemme kaikkemme kuntalaisten toiveen
toteuttamiseksi, sanoo Yrjö Kokkonen.

Lisätietoja:

Yrjö Kokkonen, kunnanvaltuutettu (vihr.), puh. 050 561 2577
Marcus Nordström, kunnanvaltuutettu (r.), puh. 050 506 7329