Me allekirjoittaneet, 14 varsinaista kunnanvaltuutettua, muodostamme enemmistön Siuntion kunnanvaltuustosta. Äänestimme kunnanvaltuuston kokouksessa 23.4. Lohjan, Siuntion ja Nummi-Pusulan monikuntaliitosta vastaan. Emme myöskään tule puoltamaan sitä jatkossa missään mahdollisissa äänestyksissä.

Vetoamme nyt Lohjan päättäjiin, että he jatkaisivat kuntaliitosta Lohjan ja Nummi-Pusulan keskinäisenä hankkeena. Tälle liitokselle löytyy tarvittava yhteinen tahtotila, joka Siuntion kohdalla puuttuu. Siksi emme halua olla esteenä Lohjan ja Nummi-Pusulan luontevalle ja mitä todennäköisimmin onnistuneelle kuntaliitokselle.

Siuntio ei halua kiirehtiä asiassa, vaan ottaa aikalisän ja tulee hakemaan pääministeri Kataisen kuntauudistusprosessin kautta parasta mahdollista ratkaisua ja yhteistä tahtotilaa. Katsomme, että on Siuntion etu, että ratkaisu haetaan useamman vaihtoehdon kautta. Olemme lausuneet valtionvarainministeriölle, että uskomme Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon muodostavan maantieteellisesti, taloudellisesti sekä henkisesti eheän ja elinvoimaisen kunnan, joka palvelee myös tulevaisuudessa kuntalaisten etuja parhaiten.

Kuntauudistusprosessiin osallistuminen ei sulje pois Lohjaa liitoskumppanina. Jos tämä tulee olemaan ratkaisu, uskomme Siuntion tahtotilan silloin olevan paremmalla tasolla kuin tällä hetkellä.

Tulemme muodostamaan tilapäisen ja puolueriippumattoman valtuustoryhmän seuraavassa kunnanvaltuuston kokouksessa. Ryhmä perustetaan Siuntion kunnan päätöksentekokyvyn turvaamiseksi. Ryhmän perustamisella ei ole vaikutusta valtuutettujen puoluekantaan tai aatesuuntiin. Ryhmä ilmoittaa nimensä ja puheenjohtajansa seuraavassa valtuuston kokouksessa. Siihen asti tietoja antavat:

Rkp                     Marcus Nordström     puh. 050 506 7329      mcn@iki.fi
Kokoomus         Anna Paasikivi           puh. 040 536 0038      anna.paasikivi@osaset.fi
Vihreät               Yrjö Kokkonen           puh. 050 561 2577      yrjo.kokkonen@kolumbus.fi