Inkoon ja Siuntion vihreiden puheenjohtaja Elina Hatakka luopuu tehtävästään. Samalla yhdistyksen hallituksesta eroavat myös Hilkka Toivonen ja Pirjo Rautanen. Uuden hallituksen valitseminen jää ylimääräisen jäsenkokouksen tehtäväksi.

– Vihreissä on vahva perinne sille, että kukin saa olla asioista omaa mieltään, väistyvä puheenjohtaja Hatakka sanoo. – Mutta yhtä lailla vihreille on tärkeää, että päätöksenteko on avointa ja demokraattista. Tätä periaatetta loukattiin mielestäni Siuntiossa, kun vihreiden valtuutetut siirtyivät Ryhmän 14 jäseniksi ilman, että asiasta olisi keskusteltu yhdistyksessä. Sain lukea uuden ryhmittymän synnystä lehtien sivuilta. En voi johtaa yhdistystä, jossa menetellään näin epädemokraattisesti.

Siuntiossa muodostettiin keväällä niin kutsuttu Ryhmä 14, johon kuuluvat kaikki Rkp:n ja vihreiden valtuutetut. Lisäksi ryhmään kuuluu kaksi valtuutettua, jotka erotettiin kokoomuksesta Ryhmään 14 siirtymisen vuoksi, sekä yksi jo aiemmin kokoomuksesta pois siirtynyt valtuutettu. Ryhmä 14 muodostettiin kaatamaan aiemmin tehty päätös liitoksesta Lohjan kanssa.

Lisätietoja: Elina Hatakka, 044 3353 707