Vihreiden ehdokastilanne Siuntiossa on selkiytymässä, kun kaikki kolme nykyistä valtuutettua ja kaksi varajäsentä asettuvat ehdolle. Lisäksi pari entistä valtuutettua harkitsevat paluuta kuntapolitiikkaan.

Vihreät valtuutetut olivat näkyvästi ja aktiivisesti edesauttamassa aikalisän ottamista kuntaliitosasiassa.

– Neuvoa-antavan kansanäänestyksen tulos oli todella selkeä “ei” Lohja-liitokselle, ainakin tässä vaiheessa. Suora demokratia on vihreille keskeinen tavoite, enkä nähnyt muuta vaihtoehtoa kun toimia kuntalaisten tahdon mukaisesti, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Kristian von Essen.

Kuntaliitospäätöksen jälkimainingeissa on muutama jäsen eronnut paikallisyhdistyksestä, mutta säilyttänyt jäsenyytensä Vihreässä liikkeessä.

– Tahtomattaan Siuntion Vihreät koostuvat tällä hetkellä ihmisistä, jotka, joko kannattavat Siuntion itsenäisyyttä, tai liitosta Kirkkonummeen, tai aikalisän ottamista kuntaliitoksista, jotta valtion suunnitelmat kuntakartasta ja terveyshuollon kokonaisremontista selkiytyvät. Sinänsä tämä vastaa kuntalaisten enemmistön tahtoa, mutta Vihreä liike haluaa korostaa suvaitsevaisuutta myös tässäkin asiassa, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Timo Raivio.

Raivio haluaa pitää oven auki myös Lohjaliitokseen myönteisesti suhtautuville. Paremman huomisen rakentamiseksi ovat kaikki erilaisten ihmisten tasa-arvoa, arvokkaiden luontokohteiden säilyttämistä, eläintensuojelua, parempia liikenneyhteyksiä, kestävästi rakennettua Siuntiota, kuntalaisten lähipalveluja kannattavat enemmänkuin tervetulleita mukaan toimintaan.

– Vaikka ehdokashankinta on käynnistynyt mukavasti, uusia tarmokkaita ehdokkaita mahtuu seuraamme. Erityisesti naapurikunnassa Inkoossa tarvitaan vihreästi ajattelevia, asukkaiden yhteisistä asioista ja viihtyvyyden lisäämisestä kiinnostuneita ehdokkaita, sanoo Raivio.

Timo Raivio
Pj
Inkoon ja Siuntion Vihreät ry


Timo Raivio + 358 40 500 4501