Siuntion vihreät kannattavat lämpimästi Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin tekemää esitystä Porkkalan kansallispuiston perustamiseksi läntiselle Uudellemaalle. Vihreät esittävät, että Siuntion kunta ja sen poliittiset järjestöt lähettäisivät ympäristöministeriölle hanketta tukevan viestin.
Kansallispuisto olisi Siuntion, Kirkkonummen ja Inkoon kunnille todellinen lottovoitto. Suomenlahden rannikon upeat luontokohteet saisivat ansaitun huomion, mutta samalla myös turvan. Kunnille kansallispuisto toisi mainetta ja matkailutuloja. Puiston läheisyydessä olevien tonttien hinta todennäköisesti nousisi.
SLL:n esitys kansallispuiston perustamisesta on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa puisto perustettaisiin nyt valtion omistuksessa oleville maille, kuten lakikin edellyttää. Siuntiossa tämä koskisi Metsähallituksen vuonna 2009 ostamaa osaa Störsvikistä.
Toinen vaihe tarkoittaisi sitä, että valtio aloittaisi neuvottelut erilaisten julkisyhteisöjen kanssa alueen laajentamisesta sopivilla kohteilla. Siuntiossa ja Inkoossa kansallispuistoon olisi hyvä liittää mukaan Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen (UVY) hallinnoimat laajat alueet Störsvikissä ja Kopparnäsissä. Tuolloin Störsvikin-Kopparnäsin alue muodostaisi kansallispuiston laajimman yhtenäisen manneralueen. Asiasta on sovittava UVY:n kanssa hyvässä yhteistyössä. UVY on kuntien muodostama ja hallinnoima yhdistys, joten kunnat voivat itse päättää sen ratkaisuista.
Siuntion vihreät toivovat Siuntion kunnan velvoittavan sen edustajia UVY:n johdossa toimimaan kansallispuiston perustamisen ja laajentamisen puolesta.
Siuntion kunnan tulisi myös selvittää, onko sen alueella kohteita, joita kunta voisi hankkia kansallispuistoon liitettäväksi.
Porkkalan kansallispuisto olisi mainio lisä pääkaupunkiseudun ns. viherkehälle, jonka muodostavat uusi Sipoonkorven kansallispuisto itäisellä Uudellamaalla ja Nuuksio pohjoisella manneralueella. Kansallispuiston avulla turvattaisiin jälkipolville viimeiset kilometrit luonnontilaista Suomenlahden rannikkoa. SLL:n esittämässä muodossa puistoon kuuluisi useita arvokkaita saaria. Esitetyt kohteet sisältävät, ei vähiten Störsvikin alueella, erittäin monimuotoista luontoa hietikkorannoista korpimetsiin.

LIsätietoja:
Timo Raivio, Inkoon-Siuntion vihreät ry.n puheenjohtaja
puh. 040-5004501
Yrjö Kokkonen, kunnanvaltuutettu
puh. 050-5612577