Kuntavaaleissa on jokaisella äänestäjällä mahdollisuus ottaa kantaa siihen, käännetäänkö katse Siuntiossa takaisin peruutuspeiliin vai otetaanko uusi suunta eteenpäin.

Raskas kuntaliitosprosessi on käyty Lohjan kanssa ja sen avaaminen uudestaan veisi kaikki kunnassa olevat resurssit saman asian uudelleen selvittämiseen. Kuntalaiset ottivat kantaa asiaan selkeällä ja kuuluvalla äänellä kansaäänestyksessä ja tätä tulosta on syytä kunnioittaa.

Viranhaltijoidemme ja luottamushenkilöidemme resurssit tulee ehdottomasti ensisijaisesti suunnata kunnassa parhaillaankin meneillään oleviin hankkeisiin ja tehtäviin. Perusturvaa rakennetaan tiukassa aikataulussa ja tekemisen meinigillä ja sen kehittäminen tulee jatkumaan myös ensi vuonna. Kuntakeskuksen kehittyminen ja rakentamisen alkaminen ovat saamassa tuulta alleen ja se tuo budjettiimme lisää liikkumavaraa.

Teknisen osaston vahvistaminen ja kehittäminen onkin ensi vuoden tärkeä haaste, jota kautta maankäytön ja kaavoituksen positiivinen vaikutus tulorakenteeseemme saadaan vauhtiin. Siuntio on liittymässä alueelliseen Hiilineutraali-kunta hankkeeseen, joka sisältää eri toimijoiden ja eri hankerahoitusten myötä mahdollisuuksia niin joukkoliikenteen kuin elinkeinoelämän kehittämiselle samalla kun sitoudumme rajoittamaan hiilidioksidipäästöjä.

Toivon, että asenne “emme voi-emme pysty” pyyhitään jo historiaan ja lähdetään uudella valtuustokaudella tukemaan täystyöllistettyjä ja motivoituneita viranhaltijoitamme. Toin kunnanhallituksessa esille ajatuksen Porkkalan kansallispuisto-aloitteen tukemisesta yhdellä suulla, koska hanke on niin ainutlaatuisen rannikkovyöhykkeemme säilymisen kuin koko Siuntion elinkeinoelämän ja palvelutarjonnan kannalta merkittävä. Eräissä puheenvuoroissa todettiin tuolloin, että odotetaan ja katsotaan nyt ensin mitä muut tekevät ja mitä naapurikunnat sanovat. Tällainen asenteen toivon lopullisesti jäävän historiaan, kun uusi valtuustokausi alkaa.

Otetaan itse rohkeasti ja reilusti käsiin tulevaisuutemme. Siuntio voi olla edellä, Siuntio voi olla aloitteellinen ja Siuntio voi itse aktiivisesti lähteä etsimään ja kehittämään Siuntio-brändiä, joka suuntaa kohti vihreää, puhdasta ja vireää huomista.

Taina Janhunen