I kommunalvalet kan var och en ta ställning till om vi i Sjundeå fortsättningsvis ska ha blicken i backspegeln eller om vi tar en ny riktning, framåt. Vi har genomgått en tung och resultatlös fusionsprocess med Lojo. Att ta upp den tråden på nytt skulle igen binda upp kommunens resurser i nya utredningar av samma fråga. Kommuninvånarna tog tydligt och klart ställning i den rådgivande folkomröstningen och detta bör respekteras.

Våra tjänsteinnehavares och förtroendevaldas resurser bör absolut i första hand kanaliseras till att befrämja de projekt och det arbete som redan är på gång i kommunen. Grundtryggheten byggs upp med konstruktiv attityd trots den strama tidtabellen och utvecklandet av vården fortsätter också på nästa års sida. Byggandet och utvecklandet av kommuncentrum börjar få vind i seglen vilket ger mera flexibilitet i vår budget. En utmaning för nästa år är därför att stärka vår tekniska avdelning för att till fullo kunna ta del av de positiva effekterna markanvändningen och planeringen har på vår inkomststruktur.

Sjundeå kommer att gå med i HINKU, ett regionalt projekt för kommuner som strävar till minskade utsläpp av växthusgaser och kolneutral verksamhet. Förutom projektpengar och samarbetsmöjligheter öppnar detta nya dörrar i fråga om utvecklandet av vår kollektivtrafik och gröna ekonomi, samtidigt som vi förbinder oss att minska på koldioxidutsläppen.

Jag hoppas att det nu blir slut på “vi kan inte” -attityden och att vårt nya fullmäktige stöder våra mer än väl sysselsatta och motiverade tjänsteinnehavare. I kommunstyrelsen förde jag fram tanken om att kommunen enhälligt skulle stöda planerna att grunda Porkala nationalpark, då satsningen skulle ha en enorm betydelse för såväl bevarandet av vår unika kustmiljö som möjligheterna för ekoturism och annan service i Sjundeå. Då svarade somliga att vi borde vänta och se vad grannkommunerna säger. Jag hoppas att den nya fullmäktigperioden lämnar dessa attityder bakom sig. Nu ska vi modigt och rejält påverka vår framtid.

Sjundeå kan vara föregångare, ta initiativ och aktivt söka och utveckla sin identitet, Sjundeå som brand, som riktar sig mot en grön, ren och pigg framtid.

Taina Janhunen