De Grönas ordförande, miljöminister Ville Niinistö kommer till Sjundeå på lördag. Niinistö rör sig runtom i Nyland under dagens lopp och avslutar rundturen i Sjundeå kommuncentrum där han är anträffbar från klockan 18. Niinistö är intresserad av vilka aktuella frågor sjundeåborna grubblar över och hoppas att många kommuninvånare sluter upp.

– Det här är ett utmärkt tillfälle att få svar på miljörelaterade frågor direkt av ministern, jublar miljönämndens viceordförande i Sjundeå Yrjö Kokkonen. Jag är mycket nöjd över att ministern så resolut tagit ställning i konkreta frågor som till exempel gällande gruvdriften och dess ansvar.

Sjundeåborna är säkert också intresserade att höra minister Niinistös syn på kommunens trafikalternativ. Han har i offentligheten krävt att ett rättvisare trängselavgiftssystem tas fram. I Yles valtent konstaterade ministern att trängselavgifter hör hemma där det finns tillräcklig kollektivtrafik. I glesbygden och i periferin, där bilen är det enda alternativet, skall man inte straffas för att köra. Genom trängselavgifter kan man både utveckla kollektivtrafiken och gå mot en mera rättvis gradering av bilbeskattningen.

Ministerns dag inleds i Hyvinge, därifrån han via Träskända och Tusby kommer till Lojo. I Lojo är Niinistö anträffbar i affärscentret Lohjantähti (Handelsgatan 5-9) kl 13.45-14.15. I Karis är han kl 16.15-17.15 därifrån det bär av till Sjundeå.

Niinistös runda avslutas i Sjundeå där ministern deltar i Oktoberfest på lokala Bar-Restaurang Varucca (Flemingsvägen 2).

Kontaktperson på plats Timo Raivio (040 5004501).