Tonttikauppakirja, jossa viitataan teknisen lautakunnan pöytäkirjaan Palonummen alueen hiekkakuoppia koskevan sopimuksen jatkosta, eli radan sulkemisesta

Tonttikauppakirjassa viitataan teknisen lautakunnan pöytäkirjaan Palonummen alueen hiekkakuoppia koskevan sopimuksen jatkosta, eli radan sulkemisesta.

Siuntion Vihreät katsoo, ettei teknisen lautakunnan ja edelleen kunnanhallituksen tule hyväksyä ehdotettua vuokrasopimusta, joka merkitsisi aiemmin motocross-ratana toimineen hiekkakuopan ottamista uudelleen samaan käyttöön.

Kyse ei ole siitä, etteikö motocross olisi hyvä harrastus. Kyse on siitä, että kuntakeskuksessa oleva rata haittaa vakavasti kunnan keskuksen kehittämistä.

Rata suljettiin sen jälkeen, kun valtuusto oli vuonna 2014 hyväksynyt Palonummen alueen kaavoitussuunnitelman. Tuolloin katsottiin, että rata ei voi mitenkään toimia niin lähellä asutusta. Palonummi 1 ja 2 olivat jo rakentamisvaiheessa, ja radan melu häiritsi uusia asukkaita pahoin. Lisäksi se vaikeutti olennaisesti uusien tonttien myyntiä. Silloin kunnan tontteja myynyt kiinteistönvälittäjä vahvisti, että moottoriradan läheisyys estää tehokkaasti tonttien myynnin. Kun nyt Suomen talous vihdoinkin osoittaa hienoisia piristymisen merkkejä, olisi aivan hullua möhliä mahdollisuutemme käynnistää tonttimyynti. Tällä hetkellä suurin osa tonteista, joita kunta yrittää saada kaupaksi, sijaitsee Palonummi 3 -alueella. Näistä tonteista osa ei ole 150:ä metriä kauempana radasta. Uusia, valmiita taloja on alle 300 metrin päässä.

Noin 7000 euron vuotuiset vuokratulot radasta olisivat suhteettoman pienet aiheutuvaan haittaan nähden. Jos pärinä estää parikin tonttikauppaa vuosikymmenessä, kunta jää rahallisesti tappiolle – sen lisäksi, että kuntakeskuksen asumisviihtyvyys kärsii.

Kyse on myös kunnan uskottavuudesta sopimuskumppanina. Kun radan sulkemispäätöksen jälkeen kunta möi tontteja, kunnan käyttämä kiinteistönvälittäjä esitteli ostajille päätöstä radan sulkemisesta. Olisi moraalisesti täysin kestämätöntä, jos kunta ensin ilmoittaisi radan sulkemisesta, sitten möisi tontteja sulkemista mainostaen, ja sitten avaisikin radan uudelleen. Kuten silloinen tekninen johtaja Jorma Skyttä totesi YLElle syksyllä 2014:

Siihen on kaavoitettu kaikkiaan toistasataa tonttia ja se on ihan meidän keskeisiä myyntikohteita. Meidän pitää kaivaa kaikki mahdolliset hyvät puolet esiin ja tässä on myös se puoli, että me ollaan jo kaupat tehneille luvattu, että radan toiminta päättyy vuoden 2014 lopussa. Tällaisen lupauksen pettäminen olisi aika murheellinen tapahtuma.

Motocross on oiva harrastus, mutta radan avaaminen kyseiseen paikkaan olisi kunnan kehittämiselle suuresti haitallista ja vahingoittaisi kunnan uskottavuutta sopimuskumppanina. Ei ole mitään syytä lähteä tällä tavoin soutamaan ja huopaamaan päätöksenteossa, vaan kunnan tulee pysyä aiemmalla linjallaan ja jatkaa määrätietoisesti kuntakeskuksen kehittämistä.

Siuntion Vihreiden puolesta

Harri Haanpää & Yrjö Kokkonen