Siuntiossa on viime päivinä tehty merkittäviä poliittisia päätöksiä, jotka sopivat hyvin vihreään arvomaailmaan. Kunnanvaltuusto päätti 29.1., että kunta hakee pysyvää ratkaisua joukkoliikenteeseen ja anoo HSL:n jäsenyyttä.

Vihreät tekivät jo vuonna 2009 valtuustoaloitteen, jossa toivottiin lisää junavuoroja ja 2011 aloitteen HSL-jäsenyyden selvittämisestä. Nyt jäsenyys on toteutumassa, mikä olisi suuri helpotus niin junia kuin linja-autojakin käyttäville siuntiolaisille. Vaikka HSL-jäsenyys ei automaattisesti toisikaan lisää junayhteyksiä, lakkautettujen vuorojen takaisinsaamiseen on nyt hyvä mahdollisuus. Kunnalle tulee HSL:n jäsenyydestä lisäkustannuksia 50 – 250 000 euroa, mitä on pidettävä hyötyyn nähden kohtuullisena hintana.

Birgitta Johansson

Tiistaina 30.1. Siuntion ympäristö- ja rakennuslautakunta hylkäsi Niemenkylään suunnitellun kivenlouhimon ympäristölupahakemuksen. Alueen asukkaat olivat louhoshankkeesta kauhuissaan ja sen vastustamiseksi on syntynyt suorastaan kansanliike. Lautakunta hylkäsi louhoksen äänin 6-3 ja sitä kannattivat vain RKP:n edustajat. On toivottavaa, etteivät louhoshankkeen puuhamiehet enää veisi asiaa oikeuteen vaan tyytyisivät siihen, ettei louhos kerta kaikkiaan sovi esitettyyn paikkaan.

Kuten Kelan louhimosta tiedetään, seudun luonnolle ja asukkaille koituu louhimoista kohtuutonta haittaa. Rahalliset hyödyt kunnalle ovat mitättömät tai jopa negatiiviset. Kelan alueelta on muuttanut lukuisia perheitä pois nimenomaan louhimon takia. Samalla kunta menettää heidän verotulonsa. Uusin muuttaja on vihreä kunnanvaltuutettu Birgitta Johansson, joka on vuosien ajan taistellut kivenlouhimon aiheuttamia haittoja vastaan.Vihreät puolustavat kuntalaisten hyvinvointia ja palveluita, siksi HSL ja Niemenkylän louhimoasia ovat vihreän linjan mukaisia.

Reijo Korhonen

Siuntion vihreät pitivät 25.1. vuosikokouksen, jossa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin konkarivihreä Reijo Korhonen. Viime vuoden puheenjohtaja Eljas Rahikainen jatkaa varapuheenjohtajana. Eljas myös nousee kunnanvaltuustoon Birgitan paikalle.

Vihreät ovat viime aikoina saaneet useita uusia jäseniä riveihinsä. Kuntavaaliehdokkaita kuitenkin toivotaan edelleen lisää. Vihreillä on nyt myötätuuli, mutta hyvä vaalitulos edellyttää runsasta
ehdokasmäärää.

Siuntiolla on vastassaan suuria haasteita, jotka on kohdattava avoimin mielin. Koulujen sisäilmaongelmat ovat vakava ongelma, mutta niiden hoitaminen tuo mukanaan myös hyviä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Koululaisten ja heidän vanhempiensä ääni on saatava kuuluviin, kun koulupäätöksiä tehdään. Pohtimista tuottavat myös kunnan taloustilanne sekä hallituksen sote-ratkaisu, josta tässä vaiheessa tiedetään varsin vähän.

Tule mukaan vihreiden toimintaan!

Lisätietoja
puheenjohtaja Reijo Korhonen, 0400 426 175
sihteeri Harri Haanpää, 050 3301 501