Siuntion valtuusto kokoontui vielä viimeiseen kokoukseensa ennen kesätaukoa. Lista oli kevyenlainen; Rakennusliike Lehdolle myytiin hoivakotitontti, myönnettiin rahaa Svenska skolan lattian kuivaamiseen ja täytettiin pari kuntien yhteistä luottamuspaikkaa.

85 Päätettiin ilman keskustelua myydä Rakennusliike Lehdolle tontti Sjundbyntien varresta. Heidän tarkoituksenaan on rakentaa 1-kerroksinen hoivakoti noin 34 asukkaalle. Tontin rakennusoikeus on 1200 k-m2 ja hinta 220 000 euroa. Aiemmin oltiin myymässä vähän isompikin tontti, mutta Lehto ei tarvinnut ihan niin paljon, joten tontti pilkottiin kahtia. Lehdon tonttiin säädetään rasitteeksi, että sille jäljellejäävälle tontin osalle ajo tapahtuu Lehdon puoliskon kautta, ja parkkipaikatkin ovat Lehdon tontilla.

86 Sjundeå Svenska skolanin uudella puolella on ollut sisäilmaongelmia. Niiden arvellaan aiheutuneen siitä, että rakennettaessa olisi laitettu muovimatto betonilaatan päälle ennen kuin laatta on ehtinyt kuivua. Nyt sitten aikomuksena on avata ja kuivata kiireesti 11 huoneen lattiat. Tähän ei ole varauduttu budjetissa, joten valtuuston oli myönnettävä 150 000 euron lisämääräraha. Yle Västnyland selosti asiaa jutussaan. Valtuusto halusi kuulla, millä tavalla on selvitetty asiaan liittyviä vastuukysymyksiä. Itse kyselin siitä, miten remontti mahtaa ehtiä syyslukukauden alkuun, ja osa lattiasta saataneen kuivattua, mutta noin muuten rakennuksen kuntoa selvitellään edelleen ja edetään sitten sen mukaan, mitä tulokset osoittavat.

87 Viime kaudella valtuutettu Valtavaara (nyt ps/sit varavaltuutettu) teki valtuustoaloitteen, jossa esitti kysymyksiä sivistystoimenjohtajalle mm. henkilöstön hyvinvoinnista. Yleisesti ottaen aloitteiden idea olisi, että ehdotetaan, että kunta tekisi jotakin – ei se, että esitetään kysymyksiä. Kysymyksiähän voi esittää viranhaltijoille muutenkin. Aloitevastauksessa sivistystoimenjohtaja kertoo vastanneensa Valtavaaralle ja kertoo, että työhyvinvointityön etenemisestä on annettu selvitys kunnanhallitukselle 12.6.

Sivistystoimenjohtaja kertoi selvittäneensä, miten sivistystoimessa on valmisteltu opetussuunnitelma, miten valmisteluprosessi osastolla yleisesti kulkee. Sivistystoimenjohtaja on tavannut henkilöstöä, mutta ne eivät ole olleet kokouksia, joista tehtäisiin pöytäkirja.

88–90 Lisäksi täytettiin pari kuntien yhteistä luottamuspaikkaa. Kuntien yhteiset luottamuselimet täytetään niin, että niihin tulee edustajia eri kunnista niin, että luottamuselimen kokoonpanon poliittiset voimasuhteet vastaavat eri puolueiden koko alueella saamia ääniä. Niinpä neuvottelut näiden luottamuspaikkojen täyttämisestä käydään puolueiden piirijärjestöjen kesken. Näihin kolmeen elimeen ei sattunut paikkoja siuntiolaisille vihreille.

88 Jäsenen valinta poliisin neuvottelukuntaan – Länsi-Uudenmaan poliisin neuvottelukuntaan tulee vihreiden edustaja Espoosta, Kirkkonummelta ja Inkoosta. Siuntiosta valittiin kokoomuksesta Tom Paasikivi ja varalle Johanna Nygård.
89 Jäsenen valinta Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon – Lohjan ympäristöterveysjaostoon tulee vihreä edustaja Vihdistä. Siuntiosta valittiin vasemmiston Marja-Liisa Honkasalo ja varalle Veikko Tanskanen.
90 Jäsenen valinta Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan – Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan tulee vihreä edustaja tiettävästi Hangosta. Tästäpä syntyi hieman epäselvyyttä, kun vasemmiston mielestä Siuntion paikan piti olla neuvoteltu heille, mutta kokoomuksella oli kaksi eri sähköpostia omalta toiminnanjohtajaltaan, joista toisessa tämä paikka oli Siuntion kokoomuksen ja toisessa ei. Asia pantiin pöydälle ja käsitellään sitten seuraavassa kokouksessa.

Kokouksessa ei jätetty valtuustoaloitteita, mutta valtuutettu Paula Tuominen (ps) kysyi kunnanhallituksen päätöksestä vuokrata Aktia-pankin kiinteistö hammashoidon tarpeisiin. Kunnanhallitus tosiaankin päätti vuokrata Aktian kiinteistön, sillä hammashoitolan tilatarve on akuutti. Syksyn mittaan, jos kuntotarkastuksen tulos on suotuisa, kunta saattaa harkita kiinteistön ostoakin.