Siuntion valtuusto kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseensa. Melko kevyen listan painavin asia oli nuorisovaltuuston perustaminen, ja kokouksen lopuksi valtuutetut saivat lyhyen yleiskatsauksen kunnan rakennusten sisäilmaongelmien tilanteeseen.

§ 92 Nuorisovaltuuston asettaminen Siuntion kuntaan

Uusi kuntalaki suorastaan vaatii kuntia perustamaan nuorisovaltuuston, jotta nuorten ääni tulee kuuluviin päätöksenteossa. Siuntion valtuusto päätti nyt nimittää toiminnasta kiinnostuneet seitsemän nuorta tilapäiseksi nuorisovaltuustoksi loppusyksyn ajaksi, ja syksyn mittaan valitaan ensimmäinen varsinainen nuorisovaltuusto, jonka vuoden mittainen kausi alkaa vuodenvaihteesta. Kiinnostuneiden nuorten kannattaa ottaa yhteyttä kunnan nuorisotyöntekijään.

Valtuustolle ehdotetuissa periaatteessa oli tällainen pykälä:

9 § Edustus lautakunnissa tai muissa työryhmissä

Nuorisovaltuustolla on tarvittaessa asiakohtaisesti puhe- ja läsnäolooikeudellinen edustaja kunnanhallituksessa, lautakunnissa ja muissa työryhmissä nuorisoa koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet kunnan eri toimielimiin ja maakunnalliseen nuorisovaltuustoon.

Kysyin, miten tuota pitäisi tulkita, ja kokousväki oli hyvin yksimielisiä siitä, että nuo ilmaukset tarvittaessa asiakohtaisesti ja nuorisoa koskevissa asioissa tarkoittavat lähinnä sitä, että nuorten ei ole pakko istua kokouksia alusta loppuun, elleivät he halua. Tarkoitus on kuitenkin, että nuorisovaltuuston edustaja saa osallistua niiden asioiden käsittelyyn, joihin hän haluaa osallistua.

Ehdotin myös vihreän ryhmän nimissä, että lisätään tuohon sana ”kunnanvaltuustossa” niin, että nuoret saavat puheoikeutetun edustajan myös kunnanvaltuustoon. Valtuuston kokouksethan ovat muutenkin yleisölle avoimia, eli kuuntelemaan saa tulla kuka vain, mutta tällä tavoin nuorisovaltuuston edustaja saa halutessaan myös käyttää puheenvuoroja. Arja Alho (sd) käytti puheenvuoron, jossa ilmoitti heidän myös kannattavan ehdotusta, ja hetken tuumattuaan valtuuston puheenjohtaja Heikki Kaisla (kok) arveli, että valtuusto voi hyväksyä lisäyksen yksimielisesti, ja näin tapahtui.

§ 93 Lohja, Vihti, Siuntio ja Inkoo ovat yhdessä todenneet, että Källhagens skolan/Virkby gymnasiumin tekninen tila vaatii korjauksia. Maksuosuudet määräytyvät oppilasmäärien suhteessa, Siuntion osuudeksi näyttäisi tulevan n. 185 000 €.

§ 94 Jostakin historiallisesta syystä Siuntio omisti 1/149-osan Paloniemen sairaalan kiinteistöstä. Se luovutettiin nyt Lohjalle; Siuntiolla oli myös osuus tontilla olevasta rantasaunasta, ja siitä Lohja maksoi nyt 282 €.

§ 95 Prysmianin tehtaan ja Pikkalan kerrostalojen alueella suunnitellaan 4 km laajennuksia vesi- ja viemäriverkkoon, ja tämän vuoden budjettiin myönnettiin 40 000 € lisää.

§ 96 Luottamuspaikkaneuvotteluissa oli käynyt lipsahdus, kun me vihreät olimme nimenneet saman henkilön sekä kunnanhallituksen varajäseneksi että tarkastuslautakuntaan. Se ei oikein ole hyvä, koska oikeastaanhan tarkastuslautakunta valvoo, että kunnanhallitus toteuttaa valtuuston linjauksia. Niinpä nyt vihreiden aiemmin valittu edustaja erosi ja tarkastuslautakuntaan valittiin Anu Sauramaa.

§ 98 Hallintosääntöä päivitettiin niin, että jatkossa yksikön johtaja voi myöntää enintään 4 kk harkinnanvaraista virkavapaata, pidemmät menevät osastonjohtajan kautta. Eikä jatkossa valtuustoryhmän nimissä tehtyä ehdotusta tarvitse erikseen kannattaa, että se tulisi äänestykseen.

§ 97 Jäsenen valinta Lohjan sairaanhoitoalueen lautakuntaan
§ 99 Jäsenen valinta Uudenmaan jätelautakuntaan
§ 100 Jäsenen valinta Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan
§ 102 Jäsenen valinta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan

Valittiin vielä luottamushenkilöitä erilaisiin ylikunnallisiin elimiin. Nämä ovat sellaisia, että paikkajaosta on jaettu puolueiden piirijärjestöjen keskinäisissä neuvotteluissa, jotta lautakuntiin saadaan sopivassa suhteessa eri kuntien ja eri poliittisten ryhmien edustajia. Vihreitä valittiin Reijo Korhonen Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäseneksi ja Virpi Lohrum Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan jäseneksi.

§ 101 Kunnilta pyydettiin ehdotuksia verotuksen oikaisulautakuntaan, mutta tähän olisi tarvittu sen luokan veroasiantuntija, ettei yhdelläkään Siuntion poliittisella ryhmällä ollut sellaista esittää. Eikä sinne muutenkaan nyt niin kovin paljon jäseniä valita.

Kokoomus jätti valtuustoaloitteen, että voisiko kokeilla antaa kunnan omakotitontteja vuokralle, josko se houkuttaisi rakentajia. Silloinhan rakentajan ei tarvitsisi panna tonttiin kiinni pääomaa juuri silloin, kun rakentaa taloa.

Kokouksen jälkeen saatiin valtuutettu Arja Alhon (sd) pyynnöstä hiukan ajankohtaiskatsausta kunnan kiinteistöjen sisäilmatilanteeseen, ja kyllähän valtuutettujen onkin syytä olla tilanteen tasalla. Kuulemma tarkoitus olisi, että Aleksis Kiven koulu muuttaa väistötiloihin 25.9. alkaen ja sen jälkeen myös varhaiskasvatuksen puolella tulee muuttoja. Päivärinteen koulu puolestaan varautuu siirtymään väistötiloihin joulutauon aikana. Svenska skolasta oli tullut korjausarvio, jonka suuruus oli hulppeat 3,7 miljoonaa. Hammashoitolan muuttoa Aktia-pankin kiinteistöön ei enää valmistella, vaan nyt odotellaan tietoa terveyskeskuksen tutkimuksista, minkä jälkeen hammashoitolaa ja terveyskeskusta voitaisiin mahdollisesti ratkoa yhtenä kokonaisuutena.

Viranhaltijat työskentelevät nyt sen eteen, että tilojen suhteen päästäisiin päättämään suurista linjoista vielä tämän vuoden puolella. Sitten ensi vuonna voitaisiin alkaa suunnittelutyö. Siellä tulee sitten olemaan kyllä kunnan tulevaisuuden kannalta hyvin merkittäviä ja kauaskantoisia päätöksiä.

Jollakin tapaa pitäisi kyllä pystyä pitämään valtuutetut mukana valmistelussa hyvissä ajoin. Luulenpa, että jos perjantaina postilaatikkoon kolahtaa valtuuston esityslista, jossa esitetään niin suuria investointeja kuin mitä meillä nyt näyttäisi olevan edessä, ollenkaan kaikki eivät välttämättä ole valmis ihan vielä maanantaina hyväksymään niitä. Tulee mielenkiintoinen syksy.