Siuntion valtuusto kokoontui 2.10.2017. Kokous ei ollut varsinaisesti kunnallisdemokratian tähtihetkiä. Kovin painavia päätösasioita ei ollut listalla, mutta eipä ollut myöskään osastonjohtajia, eivätkä valtuutetut oikein saaneet vastauksia kysymyksiinsä. Tee siinä sitten päätöksiä.

105 Osavuosikatsaus 2/2017

Siuntiossa on tapana, että valtuustoon tuodaan kaksi kertaa vuodessa osavuosikatsaus, jotta valtuutetut saavat tietää, miten kunnan talous kehittyy ja miten osastoilla tekeillä olevat hankkeet etenevät.

Keskustelu sai vähän kehnon alun, kun Kristian Parviainen (sd) kysyi eräistä investointimäärärahoista, oliko niitä käytetty Slussenin alueen pyöräteiden rakentamiseen. Läsnäolijoilta ei nimittäin oikein löytynyt vastausta kysymykseen, joten kunnanjohtaja ehdotti, josko sopisi, että vastaus toimitettaisiin jälkikäteen sähköpostitse. Joku toinen kysyi jotakin muuta ja sai myös vastaukseksi vain lupauksen sähköpostista, jolloin supatin vierustovereille tai puoliksi itsekseni, pitäisikö panna asia pöydälle, josko seuraavassa kokouksessa olisi johtavia viranhaltijoita paikalla.

Kun kysymyksiin ei oikein saatu vastauksia, keskustelu lähti rönsyilemään muihinkin asioihin kuin osavuosikatsaukseen. Moni valtuutettu tuntui mm. olevan sitä mieltä, että kuntakeskuksen tekemiseen viihtyisämmäksi pitää panostaa.

Ei muuten ole kuulunut niitä sähköpostivastauksia.

106 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016

Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain, miten budjetin tavoitteet ovat toteutuneet, ja kirjoittaa aiheesta arviointikertomuksen. Nyt siihen oli saatu kunnanhallituksen ja lautakuntien vastineet ja ne tuotiin valtuuston käsittelyyn. Yhtenä poimintana voi mainita, että tarkastuslautakunta oli kiinnittänyt huomiota kunnan sopimustenhallintaan, ja nyt on hankittu ohjelmisto siihen tarkoitukseen.

Sosialidemokraatit kiinnittivät huomiota kunnan strategiseen tavoitteeseen, jonka mukaan ohjataan hallitusti kasvava asutus olemassa olevan palveluverkoston läheisyyteen. Yrjö Kokkonen (vihr) kritisoi tähän liittyen voimakkaasti puheenvuorossaan tekeillä olevaa Marsuddenin kaavaa. Tähän sitten vastailtiin, että onhan siellä viemäri.

107 Investointimäärärahan käyttötarkoituksen muuttaminen

Päivähoidon tuntilaskutuksen hankinnasta ylijääneitä rahoja siirrettiin kannettavien tietokoneiden hankkimiseen suomenkieliselle esi- ja perusopetukselle.

Tässä Paula Tuominen (ps) kyseli tarkempia perusteluja hankinnalle, mutta ei oikein saanut vastauksia. Keskustelussa kyllä mainittiin, että asiaa oli käsitelty kunnanhallituksessa, ja perustelut olivat siellä olleet vakuuttavia, mutta kukaan ei oikein muistanut, mitä ne olivat. Kunnanhallituksen puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa kannusti valtuutettuja olemaan kysymyksineen viranhaltijoihin yhteydessä jo etukäteen, mihin Tuominen vastasi yrittäneensä kyllä saada kiinni sivistystoimenjohtajaa, mutta yritykseksi oli jäänyt.

Tuominen pohti puheenvuorossaan myös juuri käyttöönotettujen moduulien viimeistelyä, eli pitäisikö sinne hankkia naulakkoja, kuivauskaappeja ja ovikelloja. Hän ehdotti myös asian palauttamista valmisteluun, mitä Antero Honkasalo (vas) ensin kannatti, mutta veti lopulta kannatuksensa pois.

Käytin puheenvuoron, jossa arvelin, että epäilemättä tilojen kalustaminen tulee eri investointimomentilta kuin tietotekniikan hankinta, joten en kannattanut asian palauttamista valmisteluun. Valmisteluun palauttaminenhan tarkoittaisi, että halutaan viranhaltijan laativan uusi, parempi ehdotus, eikä tässä ollut tullut ilmi varsinaisesti mitään vikaa.

Oivalsin vasta kokouksen jälkeen, että Tuomisen ja Honkasalon harmistuksen aihe ei ehkä niinkään ollut, että ehdotus olisi ollut huono, vaan enemmänkin se, etteivät he olleet saaneet vastauksia kysymyksiinsä. Onhan se omituista, jos perusteluja kysyvien valtuutettujen – joista kummankaan puolueella ei ole edustajaa kunnanhallituksessa – odotetaan hyväksyvän ehdotus ihan vain sellaisella perustelulla, että kyllä tätä kunnanhallituksessa mietittiin ja siellä se ainakin kuulosti hyvältä.

Kyllä sen verran täytyy kunnioittaa kunnallista demokratiaa, että valtuutetuilla täytyy olla mahdollisuus saada vastauksia kysymyksiinsä. Ehkä tämä asia olisi pitänyt panna pöydälle ja katsoa, olisiko seuraavassa kokouksessa saatu parempia vastauksia viranhaltijoilta, mutta nyt se tuli hyväksytyksi.

108 Vuokrasopimuksen hyväksyminen liikuntatilojen vuokraamisesta opetuskäyttöön

Vuokrattiin Folksam Areenasta salivuoroja 35 tuntia viikossa koulujen liikunnan tarpeisiin kolmeksi vuodeksi.

109 Siuntion kunnan hallintosäännön päivittäminen pykälien 51 ja 94 osalta

Pieniä viilauksia hallintosääntöön, mm. virkavapaiden myöntämiskäytäntöihin.

110 Sivistyslautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja uuden jäsenen valinta
111 Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja uuden jäsenen valinta

Julia Linnala menetti vaalikelpoisuutensa, joten hänen tilalleen valittiin kokoomuksen mandaatilla sivistyslautakunnan jäseneksi ja sen suomenkielisen jaoston jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Saana Hintikka.