Siuntion Vihreä valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 11.12.2017 valtuustoaloitteen ennakoivista sisäilmakyselyistä.

Ehdotamme, että Siuntiossa aletaan tehdä säännöllisiä ennakoivia sisäilmakyselyjä kunnan rakennusten käyttäjille.
Sisäilmaongelmiin on inhimillisesti ja taloudellisesti perusteltua puuttua varhaisessa vaiheessa. Mahdolliset ongelmat pitää siis saada tietoon mahdollisimman pian, eikä sisäilmakyselyjen järjestäminen ole kovin työlästä.

Sisäilmakyselyjä on syytä tehdä ennakoivasti jo ennen kuin epäillään sisäilmaongelmia. Toisaalta kysely voi paljastaa sisäilmaongelman, joka vaatii toimenpiteitä; toisaalta kyselyn tekeminen vasta epäilysten heräämisen jälkeen voi johtaa vääristyneeseen tulokseen, jos epäilykset vaikuttavat vastauksiin. Säännöllisillä kyselyillä voidaan seurata tilanteen kehittymistä.

Jyväskylän kaupungissa on saatu erinomaisia kokemuksia sisäilmaongelmien korjaamiseksi laaditusta toimenpideohjelmasta, jonka osana kaupungissa tehdään säännöllisiä sisäilmakyselyjä. Siuntiossa voitaisiin Jyväskylän mallin mukaisesti tehdä nk. Örebro-kyselyjä kolmen vuoden välein.

Siuntiossa 11.12.2017

Harri Haanpää
Virpi Lohrum
Yrjö Kokkonen
Karin Gottberg-Ek
Pia Virta