Ennen valtuuston kokousta palkittiin menestyneitä siuntiolaisia urheilijoita. Mette Palkoranta palkittiin jälleen menestyksestä disko- ja showtanssissa, hän oli mm. ollut EM-kisojen kakkonen. Vuoden nuori urheilija Aida Nyman puolestaan oli mm. voittanut Suomen mestaruuden ponien esteratsastuksessa. Onnea urheilijoillemme!

Ennen menestyksekkäiden urheilijoiden palkitsemista päättäjille esiteltiin myös laskelmia kouluinvestointivaihtoehdoista. Laskelmissa arvioitiin, että jos rakennettaisiin kokonaan uusi koulu, sen käyttökustannukset jäisivät jonkin verran pienemmiksi kuin jos nykyisiä peruskorjattaisiin laajasti. Elinkaarimallissa riskien kustannukset arvioitiin pienemmiksi kuin perinteisellä mallilla, kun rakennuttaja olisi parinkymmenen vuoden ajan vastuussa siitä, että tilat ovat käytettävissä ja hyväkuntoisia. Näillä olettamuksilla uuden koulun rakentaminen elinkaarimallilla olisi edullisinta, mutta ero ei ollut kovin suuri.

20 § Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen Siuntion kunnan sivistysstrategian valmistelun käynnistämisestä ja valmistelua aloitetaan valtuustoseminaarissa 21.4.

21 § Hyväksyttiin perusturvan budjettiylitys, joka on tämän päivän tiedon mukaan 470 000 euroa. Tuula Elo (sd) aprikoi, onko budjetti mahdollisesti ollut alun alkaenkin turhan tiukka. Ylitykseen ei ole yksittäistä syytä, vaan suurimpana vanhuspalvelujen 230 000 euron ylitys ja monelta momentilta kymmenien tuhansien ylityksiä. Joillakin momenteilla on käytetty budjetoitua vähemmänkin. (Tarkemmin asiaa on eritelty kokouksen esityslistalla.)

22 § Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, eli että ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta lähteä allergiatestaamaan mahdollisesti kehnolle sisäilmalle altistuneita.

23 § Kunnanhallitus ehdotti, että vasemmistoliiton valtuustoaloite terveyskeskusmaksujen poistamiseksi hylätään. Antero Honkasalo (vas) ehdotti vasemmistoliiton ryhmän nimissä, että maksut poistettaisiin ja kysyi, että kun vuonna 2018 niistä on budjetoitu 90000 euroa tuloja, paljonko laskutukseen kuluu rahaa.

Samaa oli muuten kysytty kunnanhallituksessakin, eikä vastausta saatu. Nythän Siuntion kunta on siirtämässä laskujen käsittelyä Lohjan kaupungin kanssa yhteistyössä hoidettavaksi.

Kristian Parviainen (sd) kannatti vasemmiston ehdotusta ja Harri Myllyniemi (vihr) kysyi, onko arvioitu siitä aiheutuneita kuluja, ettei hoitoon hakeuduta ajoissa.

Äänin 18–7. RKP, KOK ja PS äänestivät maksujen puolesta, SDP ja VAS vastaan. Viiden vihreän näkemykset jakautuivat 2–2, Virpi Lohrum ja Yrjö Kokkonen kannattivat maksujen pitämistä ennallaan, Pia Virta ja Harri Myllyniemi maksujen poistamista, ja itse äänestin tyhjää. Toisaalta on niin, että 90 000 € vastaa parin sairaanhoitajan palkkaa sivukuluineen, toisaalta emme edelleenkään tiedä, mikä osuus tästä lopulta jää kunnan hyväksi laskutuskulujen jälkeen. Lisäksi on tutkittu, että jopa kolmannes toimeentulotukea saavista on jättänyt rahasyistä hakeutumatta lääkäriin. Päädyin äänestämään tyhjää, koska meillä ei oikein ollut tietoa siitä, mikä tilanne meillä on. Olisi varmaan ollut paikallaan selvittää asiaa valmistelussa hiukan laajemmin.

24 § Vasemmistoliitto oli tehnyt valtuustoaloitteen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen perinnän lopettamisesta, ja tässäkin Honkasalo teki vastaehdotuksen, että perintä lopetetaan aloitteen mukaisesti. Hän huomautti myös, ettei vastauksesta ilmene, paljonko perittävää rahaa on ja montako tapausta, eli minkäsuuruisesta ongelmasta on kyse ja painotti, että on tärkeää, että valtuutettujen aloitteisiin vastataan huolellisesti.

Merja Laaksonen (r) muistutti, että ne, jotka jättävät maksamatta, eivät suinkaan aina ole ne, joiden taloudellisista syistä tarvitsisi tehdä niin. Jos perinnästä luovuttaisiin, tapa voisi yleistyä.

Parviainen (sd) kannatti Honkasalon ehdotusta ja muistutti, että edelleen on ihmisiä, jotka eivät kehtaa hakea apua vaikka sitä tarvitsisivat.

Äänin 20–6 perintää jatketaan. Perinnän lopettamisen puolesta äänestivät vasemmisto, demarit ja Pia Virta (vihr).

25 § Sosialidemokraattien valtuustoaloite liukuesteiden hankkimisesta ikääntyville hyväksyttiin, ja tarkoitukseen varattiin 4000 euroa.

26 § Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto jouduttiin valitsemaan uudelleen, koska kuntavaalien jälkeen oli epähuomiossa valittu kokoonpano, joka ei täyttänyt tasa-arvolain vaatimuksia, sillä siinä oli neljä naista ja vain yksi mies. Nyt valittiin hiukan muutettu kokoonpano (varajäsenet suluissa):

Anette Oravakangas (pj) (Helena Lönn)
Satu Tarnanen (vpj) (Tony Böckerman)
Jari Alopaeus (Susanne Ekström)
Karl Holm (Karl Nilsson)
Raija Lampinen (Hans Kullberg)

27 § Sivistystoimi ylitti n. 12 miljoonan euron budjettinsa 62 eurolla. Muutaman puheenvuoron verran käytiin keskustelua siitä, onko näin pieniä ylityksiä tarkoituksenmukaista tuoda valtuustoon.

28 § Sivistyslautakunta sai vuodelle 2017 jatkuneeseen investointiinsa ”Luonto ja kulttuuri” loppusummaan 312 lisäeuroa, niin että loppusumma on 5 812 euroa.

29 § Hiiden opiston sopimukseen ja johtosääntöön tehtiin pieniä teknisiä muutoksia.

30 § Siuntion Virkkulankylän asemakaavahankkeen yhteydessä Yrjö Kokkonen (vihr) hämmästeli, että Virkkulankylän verkkosivuilla sanottiin että Virkkulankylän sosiaalipalvelut tuottaa Siuntion kunta. Perusturvajohtajan mukaan tällaista sopimusta ei todellakaan ole tehty.

Anders Karell (r) kysyi liikennejärjestelyistä, jotka on suunniteltu Billskogintien puolelta, eikö pitäisi päästä myös keskustan kautta? Teknisen johtajan mukaan tämä on liikenteen rauhoittamiseksi Laaksonen (r) muisteli, että ratkaisu tehtiin alueen asukkaiden toiveesta, mutta hälytysajoneuvot kyllä pääsevät Palonummentien kautta.

31 § Etuosto-oikeuden käyttämisestä meni hieman hämmentäväksi. Lain mukaan kunnalla on tietyin edellytyksin mahdollisuus käyttää etuosto-oikeutta, jos kunnassa tapahtuu kiinteistökauppa ja olisi yhdyskuntarakenteen kannalta perusteltua, että kunta hankkisikin maan itselleen.

Kunnanhallitus oli yksimielisesti ehdottanut, että kunta päättäisi käyttää etuosto-oikeuttaan ja ostaa 10 ha alueen Siuntiontien varressa kuntakeskuksen kaakkoispuolella.

Yllättäen Rabbe Dahlqvist (r) ehdotti, ettei etuosto-oikeutta käytettäisi, ja Maria Koroma-Hintikka (kok) kertoi, että kokoomus arvioi mahdollisten kerrosneliöiden määrän merkittävästi alemmaksi kuin esittelytekstissä oli ja kannattaa Dahlqvistin esitystä.

Kristian Parviainen (sd) hämmästeli miten kunnanhallitus oli yksimielinen, mutta nyt suuret ryhmät ovatkin toista mieltä, ja kannatti alkuperäistä esitystä, mm. siksi, että sen hankkiminen helpottaisi alueelle suunnitellun pyörätien rakentamista, kun kunta omistaisi maan.

Tällaistahan ei pitäisi tapahtua. On varsin erikoista, että kunnanhallituksen yksimielisen ehdotuksen jälkeen asia näin rajusti kääntyy valtuustossa. Kyselin omassa puheenvuorossani, olisiko meillä mahdollisuus vielä palauttaa asia kunnanhallituksen harkittavaksi, varsinkin kun valtuutetuille ei ollut edes jaettu karttaa, jossa alueen sijainti näkyisi, mutta sain vastaukseksi, että etuosto-oikeuden määräaika on kulumassa umpeen. Tässä kohdassa salista löytyi pino karttoja, jotka jaettiin valtuutetuille. Kovin syvälliseen harkintaan ei tässä ollut mahdollisuuksia, mutta itse kallistuin sille kannalle, ettei kiinteistö sittenkään ollut niin lähellä kuntakeskusta, että se olisi nyt kannattanut ostaa.

Lopputulos oli, että vaikka kunnanhallitus oli yksimielisesti esittänyt etuosto-oikeuden käyttöä, valtuusto päättikin suurella ääntenenemmistöllä jättää maan ostamatta. Maan ostamisen puolesta äänestivät vain sosialidemokraatit ja vasemmiston Honkasalo, vasemmiston Tanskanen äänesti tyhjää. JAA 4, EI 21, TYHJÄÄ 1.

32 Kiinteistön 755-463-5-11 myynti Störsvikissä

Störsvikin päiväkoti on huonokuntoinen ja uuden rakentaminen on pian ajankohtaista. Vaihtoehtoina olisi lähinnä rakentaa uusi päiväkoti tai myydä tontti yksityiselle palveluntuottajalle, joka sitten rakentaisi päiväkodin. Esittelyssä tontin myymistä yksityiselle palveluntuottajalle perustellaan mm. sillä, että lähivuosina Siuntiolla on muutenkin erittäin huomattavia investointitarpeita kouluihin ja päiväkoteihin, ja tontin myyminen yksityiselle olisi tässä suhteessa kevyempi ratkaisu.

Parviainen (sd) esitti tontinmyynnistä luopumista, kuten Arja Alho oli kunnanhallituksessa ehdottanut. Tontin myyntiä vastaan sinänsä hänellä ei mitään ollut, mutta samalla se merkitsisi, että kunnallinen päiväkoti korvataan yksityisellä. Pääasia on, että jonkinlainen toiminta jatkuu, mutta demarit ovat toivoneet, että toiminta jatkuisi kunnallisena.

Sarviaho (kok) esitteli Störsvikin asukasyhdistyksen ja vanhempainyhdistyksen kantaa. He eivät ole olleet kovin tyytyväisiä palveluihin, mutta henkilöstö on ollut hyvää ja sitoutunutta. Vanhempainyhdistys ja asukasyhdistys näkevät yksityistämisen mahdollisuutena, mikäli nykyinen henkilöstö saa siirtyä uudelle työnantajalle.

Tässä äänin 20–6 päätettiin myydä tontti. Tontinmyyntiä vastaan äänestivät demarit, vasemmisto ja Virpi Lohrum (vihr).

33 § Myönnettiin 771 078 € lisämääräraha vuodelle 2017 investointiin kiinteistöjen ja raakamaan hankinta. Tässä on kyse enemmänkin maankäyttösopimuksista tontteina saatavien korjausten kirjaamisesta kirjanpitoon.

34 § Aleksis Kiven koulun väistötilojen hankintaan myönnettiin 77 108 € lisää vuodelle 2017.

35 § Lisättiin vuodelle 2017 investointiin rakennusten peruskorjaus 186 411 €.

36 § Lisättiin vuodelle 2017, investointiin Källhagen/Virkby gymnasium 97 305,76 €.

37 § Myönnettiin vesilaitokselle vuodelle 2018 venttiilien vaihtoon 20 000 € investointimääräraha.

38 § Valtuustoon tuotiin hallintosäännön mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä aloitteista. Kunnassa aloitteiden käsittely on toisinaan kestänyt hyvinkin kauan, ja nytkin on 15 aloitetta valmistelussa osastoilla. Vanhimmat niistä ovat vuodelta 2012.

Kokkonen (vihr) huomautti, että aloitteet 13 ja 14 ovat listan mukaan tulossa kunnanhallituksen käsittelyyn vuonna 2108 (sic!), ja toivoi hieman nopeampaa käsittelyä, mitä kokous tuntui pitävän kohtuullisena. (Kokouksessa kukaan ei tainnut mainita, että itse asiassa nämä aloitteet olivat ylempänä mainitut vasemmistoliiton aloitteet terveyskeskusmaksuista ja asiakasmaksujen perinnästä, eli ne tulivat jo käsitellyiksi.)

39 § Myönnettiin vielä vuoden 2017 talousarvioon 5200 € lisämääräraha tietoverkon aktiivilaitteisiin, varavirtaan ja etävalvontaan.


Siuntion Vihreiden vuosikokous muuten järjestetään perjantaina 23.3. klo 18:30 Siuntion kylpylässä, tervetuloa!