Siuntion valtuusto kokoontui kauden viimeiseen kokoukseensa. Lista ei ollut pituudella pilattu. En valitettavasti päässyt kokoukseen, joten raporttikin on hieman suppea.

§ 62 Kunnanvaltuuston kokoukset syksyllä 2018 on suunniteltu pidettäväksi seuraavina maanantai-iltoina 10.9., 1.10., 12.11. ja 10.12 klo 18.30. Kunnanhallitus pitää syksyn 2018 kokoukset kunnantalolla maanantai-iltoina 27.8., 17.9., 8.10., 29.10., 26.11. ja 17.12 klo 18.00.

§ 63 Toiminnan tehostamiseksi ja riittävien lähiesimiesresurssien varmistamiseksi Villa Charlotan sairaanhoitajatoimi päätettiin muuttaa hoivapalveluesimiehen viraksi, kuitenkin siten, että tehtävään edelleen kuuluu kliininen sairaanhoitotyö sekä omaishoidon tuki.

§ 64 Merkittiin tiedoksi kunnan osavuosikatsaus 1/2018 tammi–huhtikuulta 2018. Minulla pisti erityisesti silmään s. 15 kuvaus teknisen osaston huutavasta henkilöstöpulasta alkuvuonna: ”Työtilanne koko teknisellä osastolla on ollut ja on edelleen haastava ja raskas.” Se kai nyt hiukan hellittää rekrytointien myötä nyt alkukesästä.

Yrjö Kokkonen (vihr) kysyi, milloin kunnostetaan urheilukentän juoksurata, johon on varattu määrärahaakin 170 000 euroa. Osavuosikatsauksessa todettiin, ettei asia ole edennyt. Tekninen johtaja vastasi, että henkilöstöpula on viivästänyt kunnostusta, mutta että asiaa vietäisiin eteenpäin syksyllä.

Asiasta sukeutui valtuustossa yllättävän vilkas keskustelu, jossa kaikki kyllä ymmärsivät henkilöstöpulan, mutta perustelivat myös, miksi juoksuradan kunnostusta pitäisi viedä eteenpäin pikimmiten.

§ 65 Hyväksyttiin kunnan uusi palkkapolitiikka. Sosialidemokraatit kuulemma pitivät johtoryhmän palkankorotuksia suurenpuoleisina.

Tarkkaan ottaen valtuustossa päätettiin palkkapolitiikasta yleisesti, ja johtoryhmän palkankorotuksista päätettiin kunnanhallituksessa eri pykälän yhteydessä. Siellä Arja Alho (sd) oli ehdottanut asian pöydällepanoa, ja Karin Gottberg-Ek (vihr) kannatti tätä, mutta äänin 7–2 (Vihreiden Reijo Korhosen äänestettyä tyhjää) käsittelyä päätettiin jatkaa. Alho ehdotti vielä kunnanjohtajan muutetun esityksen hylkäämistä, muttei saanut kannatusta, henkilökohtaiset lisät myönnettiin ehdotuksen mukaisesti, ja Alho jätti eriävän mielipiteen.

Asian pöydällepanohan ei tarkoita asian hylkäämistä, vaan eräänlaista aikalisää: asian käsittelyä jatkettaisiin seuraavassa kokouksessa. Se antaisi lisää aikaa pohtia asiaa ja keskustella siitä ryhmäkokouksissa. Esimerkiksi Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa taitaa olla sellainen käytäntö, että kuka tahansa voi pyytää asian kerran pöydälle.

Meillä Siuntiossa esityslistat tulevat välillä kovin myöhään. Nytkin maanantain 4.6. kunnanhallituksen kokouksen esityslista tuli vasta perjantaina iltapäivän puolella, ja sitä oli liitteineen se 664 sivua. Kun vielä lauantaina juhlittiin koulujen päättäjäisiä, oli kieltämättä hieman haastavaa muodostaa viikonlopun aikana ryhmän yhteisiä näkemyksiä nälkävuoden mittaiseen listaan. Ehkä Helsingin käytännössä piilee jotakin viisautta. No, meillä Siuntiossa on hieman toisenlainen päätöksentekokulttuuri, eikä meillä juuri harrasteta pöydällepanoa. Helsingissä päätökset ovat ehkä perinpohjaisemmin harkittuja, mutta ainakin meillä tuotetaan päätöksiä tehokkaasti.