Siuntion valtuusto kokoontui tilinpäätöskokoukseen 28.5.2018. En valitettavasti päässyt itse kokoukseen, joten tämä raportti tulee varsin myöhään ja on suppeahko. Ajatus ylipäätään kirjoittaa tällaisia valtuustoraportteja on napattu Espoon Vihreiltä; siellä valtuustoraportteja kirjoittavat valtuutetut vuorotellen. Siinä tietysti on sellaisia hyviä puolia, ettei raportti jää kirjoittamatta, jos joku on poissa, ja kirjoitustyökin jakautuu tasaisemmin.

§ 48 Merkittiin tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017.

§ 49 Hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös, joka osoitti ylijäämää 1 558 469,82 euroa.

§ 50 Päätettiin hankkia HSL:n kautta viikonlopun linja-autovuoroja Siuntion ja Kirkkonummen välille. Vuorot olisivat Kirkkonummelta Siuntion kylpylään 10:30 ja takaisin klo 11:00 sekä Kirkkonummelta klo 16:30 ja Siuntion kylpylästä klo 17:00. Ihan täsmälleen en nyt tiedä, milloin vuorot alkavat kulkea, ja aikatauluihin voinee tulla pieniä korjauksia, kun vuoroja sovitetaan Kirkkonummen juniin.

§ 51 Valtuusto antoi vastauksen Päivärinteen koulun jatkoa koskevaan kuntalaisaloitteeseen. Vastauksessa kutakuinkin todettiin, että aloite oli kyllä valtuutettujen tiedossa, kun Päivärinteen koulu päätettiin lakkauttaa 9.4. Valtuutettu Heikki Leikola (kok) ehdotti aloitteen hyväksymistä, mutta jäi ilman kannatusta.

§ 52 Vastauksena askartelemaani valtuustoaloitteeseen vuoropäiväkodin perustamisesta selvitettiin, millä tavoin Siuntiossa järjestetään vuoropäivähoitoa ja että sivistyslautakunta on kokouksessaan 18.4.2018 hyväksynyt Siuntion kunnan varhaiskasvatuksen vuorohoidon järjestämisen periaatteet 1.5.2018 alkaen.

§ 53 Vastauksena valtuustoaloitteeseen omakotitonttien vuokraamisesta todettiin, ettei siihen nyt lähdetä. Aloitteen käsittelyn aikana tekninen lautakunta oli ehdottanut, että jospa mieluummin myytäisiin tontteja pitkäaikaisella osamaksulla, mutta niin vuokraamista kuin osamaksumyyntiä haittaa, että kumpikin vaatii hallinnollista työtä tekniseltä osastolta, jonka henkilöstötilanne on niukka.

§ 54 Päätettiin ostaa 0,6570 hehtaarin tontti kuntakeskuksen alueella Siuntiontien varrella hintaan 285 000 euroa.

§ 55 Päätettiin äänin 25–2 ostaa 6,1660 hehtaarin määräala Finnäsin tilasta hintaan 110 988 euroa. Valtuutettu Paula Tuominen (ps) ehdotti ja valtuutettu Pia Virta (vihr/sit) kannatti, ettei ostettaisi.

§ 56 Edellisen eteläpuolelta ostettiin myös 1,0 hehtaarin määräala hintaan 18 000 euroa. Tuominen ehdotti, ettei ostettaisi, mutta ei saanut kannatusta.

Edellisiin liittyen: kunnan kyllä kannattaa omistaa maata siellä, minne suunnitellaan lisättävän asutusta. Ainakin minusta kunnalla voisi kenties olla selkeämpi näkemys siitä, minne asutusta todella suunnitellaan lisättävän. Ehkäpä tämäkin voi vähitellen edetä, kun kaavoittajan pesti on saatu täytettyä.

§ 57 Valtuusto hyväksyi terveydenhuollon järjestämissuunnitelman vuosille 2017–2020.

§ 58 Kuntalaiskyselyssä 84 % vastaajista oli vähintään osin samaa mieltä väitteen kanssa, että Siuntio on viihtyisä paikka asua. Siuntion alueen puutteena nähtiin päivittäispalvelut. Suurimpina haasteina nähtiin kuntatalous ja joukkoliikenne, jotka näkivät haasteena yli 50 % vastaajista.

§ 59 Osastojen hallintosuunnittelijat olivat vastanneet Kuntaliiton mallin mukaiseen kyselyyn kielellisten oikeuksien toteutumisesta, ja tulokset merkittiin tiedoksi.

§ 60 Nyt kun teemme sosiaalipalveluyhteistyötä Inkoon kanssa, hallinto-osaston toimintakatteeseen piti lisätä 38 955 euroa Inkoon sosiaalipalvelujen sisäistä laskutusta.