Siuntion valtuustossa 10.9.2018 oli käsiteltävänä vain kaksi investointiasiaa, eivätkä valtuutetut käyttäneet niistä yhtäkään puheenvuoroa. Näiden asioiden käsittelyyn ei mennyt monta minuuttia. Niiden lisäksi keskusteltiin hiukan Virkkalan bussivuoroista ja valtuutetuille kerrottiin koulukampuksen valmistelutilanteesta.

67 § Uusi investointikohde vuodelle 2018 ’AKK:n väistötilat, talo 3’ perustamiskustannukset (KH-KV)

Päivärinteen väistötilojen perustamiskustannuksiin oli varattu 500 000 € vuoden 2017 budjetista, mutta hankinta ei toteutunut vuonna 2017. Nyt kun Päivärinteen koulu on yhdistetty Aleksis Kiven kouluun ja kustannusarvio on tarkentunut, varattiin AKK:n väistötilat, talo 3:n perustamiskustannuksiin tälle vuodelle 270 000 €.

68 § Lisämäärärahan hakeminen vuodelle 2018 investointiin ’Hammashoitolan uus-investointi’ (KH-KV)

Uuden hammashoitolan rakentamiseen oli budjetoitu 700 000 €, jonka piti riittää rakentamisen lisäksi mm. sähkösuunnitteluun ja hoitohuoneiden kiintokalusteisiin. Rakentamisesta saatiin vain yksi tarjous, 695 000 €, joten näihin muihin kuluihin ja kaluste-investointeihin piti nyt budjetoida 135 000 € lisää.

Täysiä busseja Virkkalasta

Kokouksen varsinaisten asioiden jälkeen valtuuston puheenjohtaja salli valtuutettu Susanne Ekströmin (r) kysyä, onko kunnassa selvitelty sitä, että Virkkalasta iltapäivisin Siuntion asemalle tuleva bussi on niin täynnä, että lapset joutuvat seisomaan.

On hieman epäselvää, kuinka täysiä bussit ovat olleet. YLE Västnylandin uutisessa vanhemmat kertovat, että lapset eivät aina ole päässeet ulos omalla pysäkillään tai päässeet painamaan stop-nappia, kun taas liikenneyhtiön edustajan mukaan seisomapaikoilla on ollut enintään 5–10 matkustajaa.

Lain kannalta asiassa ei vaikuttaisi olevan ongelmaa, sillä liikenne on linjaliikennettä, jossa saa käyttää sekä istuma- että seisomapaikkoja (ks. ajoneuvojen käyttöasetus 38 §).

Länsi-Uudenmaan joukkoliikennekoordinaattori Tapio Heinonen pitää kuitenkin lähtökohtana, että koululaisten tulisi päästä istumapaikoille. Asiassa on jo toimittu: Pohjolan Liikenne vaihtoi auton pian koulujen alettua suurempaan, ja nyt käytössä olevassa bussissa on 54 istumapaikkaa ja 28 seisomapaikkaa. Asiaa selvitellään edelleen kunnan, joukkoliikennekoordinaattorin ja liikennöitsijän kesken.

(Periaatteessa Siuntion kunnan hallintosäännön 175 § mukaan valtuuston kyselytunnille tarkoitetut kysymykset olisi toimitettava kirjallisena viimeistään 14 päivää ennen valtuuston kokousta.)

Koulukampuksen valmistelutilanne

Varsinaisen valtuuston kokouksen jälkeen valtuutetuille pidettiin tilaisuus, jossa kerrottiin koulukampuksen valmistelutilanteesta. Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.8.2018 hyväksynyt valmistelun pohjaksi tilatarveselvityksen, jonka mukaan yhden kiinteistön mallissa tarvittaisiin kokonaisalaa 9635 m² ja kahden kiinteistön mallissa 7714 m² + 3075 m² eli yhteensä 10789 m².

Lisäksi kunnanhallitus päätti hankkia konsulttipalveluja hankinnan valmisteluun. Hanke on suunnitelman mukaan uudisrakennuksena elinkaarimallilla toteutettava Siuntion suomen- ja ruotsinkielinen sivistyskampus, jossa toimisi suomenkielinen esi- ja alkuopetus, perusopetuksen vuosiluokat 3–9 sekä neuvola ja ruotsinkielinen esi- ja alkuopetus, perusopetuksen vuosiluokat 3–6 sekä päiväkoti. Kampuksessa on myös kirjasto sekä Virta-työpaja. Sivistyskampushankkeen alustava kustannusarvio on 21,2 miljoonaa euroa.

Valmistelun on tarkoitus edetä niin, että vuodenvaihteen tietämillä saadaan ensimmäiset esitykset siitä, mitä toimintoja kampukseen otetaan mukaan ja millaisia rakennukset olisivat.