Joulukuusi Siuntion kunnantalon edessä.

Siuntion valtuusto kokoontuu maanantaina 10.12.2018 vuoden viimeiseen kokoukseensa. Lista on varsin kevyt.

Ennen kunnanvaltuuston kokousta valtuustolle esitellään Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Kopparnäs–Störsvik -hankkeen etenemistä, ja kokouksen jälkeen kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäsenet kokoontuvat vielä pienimuotoiseen illanviettoon, kun taas yksi vuosi alkaa olla takana. (Tosin lautakunnat kokoontuvat vielä alkavalla viikolla ja kunnanhallituskin vielä 17.12.)

93 Investointimäärärahojen poistaminen

Henkilöstö- ja resurssipulan vuoksi liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen (15.000 €), ruohonleikkuri kentälle (20.000 €) ja kastelulaite kentälle (15.000 €) eivät toteudu vuonna 2018, joten poistetaan ne budjetista.

94 Karlsåkerin alueen tonttien hinnan alentaminen

Esittelytekstistä: Olisi tärkeää, että omakotitalorakentamisen vilkastuessa kunnan tonttitarjonta olisi kilpailukykyistä ja mahdollisimman monipuolista. Kunnalla on myynnissä Karlsåkerin alueella 5 tonttia ja maanomistajalla 7 tonttia. Alueelta ei ole vielä tehty kauppoja yhdestäkään tontista.

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Karlsåkerin alueella olevien tonttien neliöhintaa lasketaan 15 % ajalle 1.1.2019–31.6.2019 tonttikauppojen vauhdittamiseksi.

Lisäys kokouksen jälkeen: Kokouksessa Paula Tuominen (ps) arveli, ettei 15 % hinnanalennus välttämättä riittäisi ja ehdotti Pia Virran (vihr/sit) kannattamana, että yksi tonteista myytäisiin huutokaupalla niin, että ostaja olisi myös velvollinen rakentamaan tontille. Ajatuksen etuna voisi olla, että tällä tavoin saatettaisiin saada käsitys tonttien käyvästä hinnasta. Haittapuolina nähtiin, että 15 % alennuksesta oli neuvoteltu maanomistajan kanssa ja valtuusto oli tässä ikään kuin hyväksymässä jo neuvoteltua sopimusta, ja toisaalta yhden tontin myyminen huutokaupalla on verrattain työlästä – löytäisikö huutokauppa todella kiinnostuneita ostajakandidaatteja niin, että hinta muodostuisi markkinamekanismilla? Äänin 19–7 valtuusto pitäytyi kunnanhallituksen pohjaehdotuksessa.

95 Uuden Paloaseman tontin asemakaavoitus

Joidenkin vaiheiden jälkeen kunnanhallitus ehdottaa nyt valtuustolle, että valtuusto hyväksyy uuden paloaseman kaavan Fallintien risteyksen eteläpuolelle.

96 Valtuustoaloite Kulttuuripalkinnon myöntämisestä (KH-KV)

SDP ja Vasemmistoliitto jättivät valtuuston kokouksessa 9.4.2018 aloitteen kulttuuritoimijoiden palkitsemisesta syksyisin samaan tapaan kuin nyt palkitaan urheilijoita keväisin. Asia on ilahduttavasti edennyt, ja sivistyslautakunta on kokouksessaan 21.11.2018 hyväksynyt kulttuuripalkinnon myöntämisen perusteet. Aloite voidaan siten merkitä loppuunkäsitellyksi.

97 Sivistyslautakunnan jäsenen eronpyyntö ja uuden jäsenen valinta

Jarmo Korhonen on on pyytänyt eroa luottamustoimestaan sivistyslautakunnan jäsenenä henkilökohtaisista syistä. Kokoomus ehdottaa hänen tilalleen Anna Paasikiveä.

98 Vuoden 2019 kokousajat

Kunnanhallitus päätti pitää kokouksia 21.1., 25.2., 18.3., 25.3. (varalla), 8.4., 20.5., 3.6. ja 24.6. klo 18:00.

Valtuusto päättänee kokoontua 4.2., 11.3., 6.5. ja 10.6. klo 18:30.

Lopuksi

Lopuksi toivotetaan kunnan kaikille asukkaille riemullista joulujuhlaa.