Siuntion valtuusto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Asialistan suurin asia olisi ollut sivistys- ja hyvinvointikampuksen rahoitusmalli, mutta se palautettiin valmisteluun; nyt perustettiin ruotsinkielisen koulupsykologin virka ja pantiin Päivärinteen kiinteistöt myyntiin.

2 Sivistys- ja hyvinvointikampuksen rahoitusmalli

Pohjaehdotuksessa ehdotettiin, että taloussuunnittelupäällikkö voisi käynnistää kunnanjohtajan johdolla rahoituksen kilpailutuksen joko laina- tai kiinteistöleasingmallilla ja valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään rahoituspäätöksen.

Tätä pidettiin laajalti ennenaikaisena, kun iltakoulu sivistys- ja hyvinvointikampuksesta, jossa valtuusto pohtisi suunnitelmia, on tulossa vasta ensi maanantaina. Valtuusto ei myöskään halunnut delegoida pois päätösvaltaansa näin merkittävässä kysymyksessä. Palautettiin yksimielisesti valmisteluun.

3 Päivärinteen koulukiinteistöjen myynti

Päivärinteen koulukiinteistöt pantiin myyntiin.

4 Lisämäärärahan hakeminen vesihuoltolaitoksen investointikohtaan 4106 ’Vesisulkujen korjaus’
5 Lisämäärärahan hakeminen vuodelle 2019 investointiin ’Barråsan vedenottamon saneeraus’
6 Lisämäärärahan hakeminen vuodelle 2019 investointiin ’Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys’
7 Lisämäärärahan hakeminen vuodelle 2019 investointiin ’JV-pumppaamoiden saneeraukset’

Myönnettiin lisämäärärahoja investointeihin; osaksi siksi, että ne eivät olleet toteutuneet vuonna 2018 ja budjettiteknisistä syistä ne pitää myöntää erikseen vuodelle 2019.

Karell (r) kysyi §7 kohdalla, mitä tällä pienellä summalla saa (40000 € lisättäväksi jo myönnettyihin 50000 euroon), mutta tekninen johtaja ei tähän hätään osannut kertoa, mihin pumppaamoihin rahat on määrä kohdentaa.

8 Koulupsykologin viran perustaminen

Perustettiin ruotsinkielisen koulupsykologin virka, ajatuksena jakaa hänen työpanoksensa Siuntio 40 %, Inkoo 40 % ja Lohja 20 %.

9 Ostotarjous

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ehdotti asian palauttamista valmisteluun asiassa ilmenneiden pienten epäselvyyksien täsmentämiseksi, ja näin tapahtui.

10 Hallintosäännön mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä aloitteista

Kysyin valtuustoryhmä Valtavaaran aloitteesta, olisiko mahdollista valmistella esimerkiksi sellainen vastaus, ettei kyseisenlaista selvitystä ole tarkoituksenmukaista pyytää Lehto Oy:ltä. Tekninen johtaja pääsi kertomaan, että aivan juuri on saatu vastaus rakennusyhtiöltä.

Muuten ehdotuksen mukaan, eli valtuutettu Kokkosen ja varavaltuutettu Johanssonin aloite kunnan rakennusten varustamisesta aurinkokeräimillä merkittiin loppuunkäsitellyksi. Muutama muu on vielä valmistelussa.

11 Hallintosäännön mukainen luettelo edellisenä vuonna jätetyistä kuntalaisaloitteista

Valtuusto merkitsi tiedoksi kuntalaisaloitteet ja niihin annetut vastaukset.

12 Perusturvalautakunnan jäsenen eronpyyntö ja uuden jäsenen valinta

Valittiin lautakuntaan Birgitta Krogell (r). Eronnut jäsen on toiminut myös varapuheenjohtajana, joten valittiin myös lautakunnan jäsen Johan Holmberg lautakunnan varapuheenjohtajaksi.

13 Kunnanvaltuuston kokouksista kuuluttaminen vuonna 2019

Kunnanvaltuuston kokouksista kuulutetaan kunnan verkkosivuilla.

Aloitteita

Sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto tekivät aloitteen maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle 25-vuotiaille siuntiolaisille. Tällä hetkellä taidetaan tarjota alle 20-vuotiaille.