Janne Rentola esittelee uusia nuoliaan valtuuston puheenjohtaja Heikki Kaislalle.

Siuntion valtuusto kokoontui käsittelemään sivistyskampuksen rahoitusmallia ja viimevuotisia budjettiylityksiä. Lisäksi listalla oli kiinteistöluettelo, sidonnaisuusilmoituksia, pari aloitetta ja yksi luottamushenkilön ero.

Ennen kokousta palkittiin menestyneitä siuntiolaisia urheilijoita.

Vuoden urheilusuoritus

Vuoden urheilusuorituksesta palkittiin Janne Rentola. Hän voitti SM-kultaa 2018 kyudossa, japanilaisessa jousiammunnassa.

Hän ei ollut tahtonut tuoda asetta valtuustosaliin, mutta kertoi käyttäneensä kunnan myöntämän stipedin uusiin nuoliin, joita sitten esitteli valtuuston puheenjohtajalle.

Vuoden nuorena urheilijana palkittiin Sisu Kymäläinen.

Vuoden nuori urheilija

Vuoden nuorena urheilijana palkittiin Sisu Kymäläinen hänen menestyksestään polkupyörätrialissa. Hän voitit C-Super-sarjan ja sijoittui maailman­mestaruus­kilpailuissakin sijalle 21. Hän esitteli hieman polkupyöränkäsittelytaitojaan valtuustosalissa.

Urheilijoiden palkitsemisen jälkeen nautittiin vielä kakkukahvit ennen varsinaisen valtuuston kokouksen alkamista.


15 Sivistys- ja hyvinvointikampuksen rahoitusmalli

Edellisessä valtuuston kokouksessa 4.2.2019 kunnanhallitus oli ehdottanut valtuustolle, että taloussuunnittelupäällikkö voi käynnistää kunnanjohtajan johdolla rahoituksen kilpailutuksen joko laina- tai kiinteistöleasingmallilla ja valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään rahoituspäätöksen.

Tämä oli ennen valtuuston iltakoulua sivistys- ja hyvinvointikampuksen valmistelusta ja vaikutti muutenkin delegoivan turhan paljon päätösvaltaa kampushankkeen rahoituksesta pois valtuustolta, joten valtuusto oli päättänyt palauttaa asian kunnanhallitukselle valmisteluun. Nyt kuitenkin kunnanhallitus toi täsmälleen saman ehdotuksen uudestaan valtuustoon.

Kunnanhallituksen esitys oli sen verran monitulkintainen, että syntyi vilkas ja osin vaikeaselkoinen keskustelu. Aluksi Maria Koroma-Hintikka (kok) kertoi ryhmänsä kantana, ettei rahoituspäätöstä delegoitaisi pois valtuustolta, ja ehdotti pontta, jonka mukaan pidettäisiin lähtökohtana, että sivistyskampuksen rahoitustyöhön ei käytettäisi enempää rahaa kuin 20 miljoonaa.

Keskustelun aikana salin eri puolilta oltiin sitä mieltä, että valtuuston tosiaan pitää tehdä rahoituspäätös. Kunnanjohtaja mainitsi, että tarkoitus on kilpailuttaa rahoitus puitehankintana, eli lyömättä tässä vaiheessa rahasummaa lukkoon. Kari Vierinen (kok/sit) piti joko–tai-muotoilua jyrkkänä.

Edelleen kävi ilmi, että tarkoitus on käynnistää neuvottelullinen hankintamenettely jo tällä viikolla, joten jonkinlainen rahoituspäätös olisi hyvä saada aikaan jo tässä kokouksessa. Muutenhan asian olisi voinut palauttaa vielä kerran kunnanhallituksen hiottavaksi. Harmillista, ettei kunnanhallitus ollut pohtinut muotoilua jo edellisessä kokouksessaan, sillä tällä tavoin päätöksiä kokouksessa sorvatessa voi aina jotakin jäädä huomaamatta.

Kuulosteltuani salin tunnelmia koetin tiivistää esitetyt ajatukset ja ehdotin, että kunnanvaltuusto päättää, että taloussuunnittelupäällikkö voi käynnistää kunnanjohtajan johdolla rahoituksen kilpailutuksen sekä laina- että kiinteistöleasingmallilla ja valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään päätöksen rahoitusmallista. Tämä kelpasikin valtuustolle yksimielisesti.

Tämän jälkeen äänestettiin vielä kokoomuksen ponnesta, joka hyväksyttiinkin kokoomuksen, rkp:n ja perussuomalaisten äänin 16–11. Vähemmistöön jäivät vihreät, sosialidemokraatit, vasemmisto ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Merja Laaksonen (r).

Vaikka kampuksen rahoittaminen tulee olemaan Siuntion kunnalle haastavaa, projekti on vielä niin aikaisessa vaiheessa, ettei vielä ole syytä lähteä kiinnittämään summia.

16 Lisämäärärahan hakeminen perusturvalautakunnan talousarvioon vuodelle 2018

Valtuusto hyväksyi, että perusturvalautakunta ylitti budjettinsa n. 620 000 eurolla.

17 Lisämäärärahan hakeminen kunnanhallituksen talousarvioon vuodelle 2018

Valtuusto hyväksyi, että kunnanhallitus ylitti budjettinsa n. 20 000 eurolla.

18 Lisämäärärahan hakeminen ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvioon

Valtuusto hyväksyi, että ympäristö- ja rakennuslautakunta ylitti budjettinsa 11 501 eurolla.

19 Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 talousarvioylitys

Valtuusto hyväksyi, että tarkastuslautakunta ylitti budjettinsa 3382 eurolla.

20 Lisämäärärahan hakeminen vuodelle 2018 investointiin kiinteistöjen ja raakamaan hankinta

Kirjanpitoteknisistä syistä, kun kunta on vastaanottanut kiinteistöjä esim. osana maankäyttösopimuksia, niiden arvo tulee kirjata myös kiinteistöjen ja raakamaan hankintaan. Lisättiin siis sille momentille n. 1,4 miljoonaa euroa. Rahaa ei tosiasiallisesti ole siirtynyt.

21 Kiinteistöluettelo 2018

Kunnan kiinteistöt ja niiden arvot vaikuttavat tilinpäätökseen ja taseeseen; hyväksyttiin luettelo kunnan kiinteistöistä arvoineen.

22 Tarkastuslautakunnan sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain 84 § mukaan eräiden kunnallisten luottamushenkilöiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan:

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Pitäneepä itsekin tarkistaa, onko oma ilmoitus vielä ajan tasalla.

23 Valtuustoaloite ennakoivista sisäilmakyselyistä

Siuntion Vihreät jätti joulukuussa 2017 valtuustoaloitteen ennakoivista sisäilmakyselyistä. Aivan tarkoittamallamme tavalla ennakoivia kyselyjä ei lähdetä tekemään, mutta olimme silti tyytyväisiä vastaukseen, jonka mukaan mm. Siuntion kunta on lähtenyt mukaan Turun yliopiston toteuttamaan Satakuntahankkeeseen, jonka tavoitteena on auttaa kuntia täyttämään valtioneuvoston ja ministeriöiden TT’28 -toimintaohjelman tavoitteet terveistä tiloista vuoteen 2028 mennessä. Olennaisena osana tätä tutkimusta ovat oirekyselyt. Näitä oirekyselyjä tullaan teettämään perusturvan (Terveyskeskus, vuodeosasto, Azalea, kotihoito, Villa Charlotta) henkilöstölle sekä Sjundeå Svenska Skolanin henkilöstölle ja oppilaille. Oiretasojen muutoksia tullaan vertaamaan myös kansallisiin vertailuaineistoihin.

24 Valtuustoaloite Aleksis Kiven koulun saneeraus- ja laajennusurakan toteuttamisesta

Valtuutettu Valtavaara teki maaliskuussa 2017 aloitteen, jossa pyysi selvittämään Aleksis Kiven koulun laajennusurakkaan liittyviä kysymyksiä. Valtuusto merkitsi rakennusliikkeen vastauksen tiedoksi ja totesi asian loppuunkäsitellyksi.

25 Perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsenen eronpyyntö ja uuden jäsenen valinta

Perusturvalautakunnan yksilöasioiden jaoston jäsen Kaj Dahlström (r) oli eronnut, ja hänen tilalleen loppukaudeksi valittiin Johan Holmberg (r).

Muuta ajankohtaista

Sote-uudistus kaatui

Hallituksen sote-uudistus sitten kaatui mahdottomuuteensa, kuten oli jo hyvän aikaa ollut nähtävissä. Se on Siuntion kannalta edelleen hankalaa, sillä taannoisten värikkäiden käänteiden jälkeen jäimme hoitamaan palvelujamme yksin 6200 asukkaan väestöpohjallamme. Sittemmin tosin sosiaalipalvelut on päätetty alkaa järjestää yhdessä Inkoon kanssa. Vihreiden sote-mallissa perustuu itsehallinnollisiin maakuntiin. Valinnanvapautta voidaan maltillisesti lisätä, mutta tärkeämpää on turvata kansalaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet saada sosiaali- ja terveyspalveluja.

Eduskuntavaaliehdokkaita Siuntiossa

Ensi lauantaina 16.3. naapurikuntien vihreät eduskuntavaaliehdokkaat Saara Huhmarniemi Kirkkonummelta ja Jani Méling Lohjalta (ja joku siuntiolainenkin vihreä) ovat tavattavissa Siuntion S-Marketin liepeillä klo 10:00–10:30. Tervetuloa!