Virpi Lohrum är ny ordförande till de Grona i Sjundeå.

De Gröna i Sjundeå har valt till sin nya ordförande kommunalfullmäktigeledamoten, hälsovårdsplaneraren Virpi Lohrum. Virpis specialområde är social- ja hälsovårdsärenden, vilket lämpar sig väl med tanke på de kommande utmaningarna i Sjundeå. I Sjundeå har man startat planeringen av det nya social- och hälsovårdscampuset.

– Det är en ära för mig att under detta kommunalvalsår ta emot ordförandens roll för De Gröna i Sjundeå. Jag ser med iver fram emot att arbeta för sjundeåbornas hälsa, välbefinnande och säkerhet samt utvecklandet av Sjundeå, konstaterade Virpi.

I det på distans för De Gröna i Sjundeå hållna höstmötet deltog också riksdagsledamoten Inka Hopsu (De Gröna). Hon uppmanade kommunen att vara uppmärksam gällande hurudana behov den kommande social- hälsovårdsreformen ställer åt kommunen.

Riksdagsledamot Inka Hopsu deltog i höstmötet.

– Från början av år 2023 är social- och hälsovårds­tjänsterna inte mera på kommunernas ansvar, utan de ligger på de nya välfärds­distriktens ansvar. De hyr kommunernas social- och hälsovårds­enheter med säkerhet endast under de tre första åren. Efter detta besluter hälsovårds­distrikten, vilka funktioner som blir kvar i kommunernas social- och hälsovårds­centraler.

– Det är klokt att planera social- och hälsovårds­centralerna att motsvara service­­behovet och förverkliga dem så, att de planerade tjänsterna kan förverkligas i dem även efter social- och hälsovårds­reformen, påminde Inka Hopsu.

De Gröna i Sjundeå informerade riksdagsledamoten om aktuella ärenden. Kustbanans trafik bör utvecklas och samtidigt bör man begränsa en hejdlös utbredning av bebyggelsen utom räckhåll för kollektivtrafik.

Förutom Virpi Lohrum valdes till styrelsen för De Gröna i Sjundeå Karl Nilsson, Minna Sneck, Hilkka Toivonen, Reijo Korhonen, Mark Davidson och Harri Haanpää.

Mer information: Virpi Lohrum
tel. 044 0346 303