Siuntion valtuusto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 1.2.2021. Lista oli verraten kevyt; kokouksessa käsiteltiin nuorisovaltuuston moposuora-aloitteen lisäksi joitakin lähinnä teknisluonteisia määrärahoja ja aloitteita. Lisäksi erinäiset luottamushenkilöt erosivat tehtävistään.

§ 2 Lisäinvestointimäärärahojen myöntäminen vuodelle 2021 (KH-KV)

Osa vuodelle 2020 suunnitelluista investoinneista ei toteutunut vuonna 2020, ja valtuutetut kyselivät niiden perään.

Arja Alho (sd) kysyi kuntakeskuksen viihtyisyyden edistämisestä ja painotti, että siitä on muutenkin ollut jo pidempiaikaista huolta, mikä näkyy aloitteissakin.

Alho kysyi myös monitoimihallin tilanteesta, ja tekninen johtaja kertoi, että tavoitteena on saada halli käyttöön maaliskuun alusta, mutta että on myös varauduttu mahdollisuuteen, että vielä maaliskuussa tarvitaan tiloja kylpylästä.

Anders Karell (r) kysyi Kirkkotien valaisemisesta, ja saimme kuulla, että siihen tarvitaan ELY-keskuksen lupa, joka saatiinkin loppuvuodesta, mutta että työ siis siirtyi tälle vuodelle.

§ 3 Maalämpökentän rakentaminen monitoimihallin yhteyteen (KH-KV)

Myönnettiin 150 000 euron lisämääräraha monitoimihallin maalämpökenttään. Laskettu vuotuinen lämmityskulujen säästö on 12 820 euroa ja päästöjen vähennys 39 761 kg hiilidioksidipäästöjä. Poistot huomioiden rakentaminen on esittelytekstinkin mukaan taloudellisesti ja päästöjen vähennyksen kannalta perusteltua.

§ 4 Valtuustoaloite eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä kunnassa (KH-KV)

Ongelmaksi on nähty, että ajoittain eläinlääkäripalveluja on vaikea saada päivystyksestä, kun päivystysalue on kovin laaja. Aloite merkittiin loppuunkäsitellyksi, mutta selvitetään vielä kesäkuun loppuun mennessä vaihtoehtoisten järjestämistapojen kustannuksia.

§ 5 Palkkiosäännön muuttaminen

Korotettiin hieman vaalilautakuntien jäsenten palkkioita tulevia kuntavaalejakin ajatellen.

§ 6 Kunnanvaltuuston kokouksista kuuluttaminen vuonna 2021 (KV)

Valtuuston kokouksista kuulutetaan vuoden 2021 aikana kunnan internetsivuilla.

§ 7 Kevään 2021 kokousajat (KV)

Kunnanhallitus pitää kevään 2021 kokoukset hybridikokouksina Siuntion kylpylässä klo 18.00: 25.1., 15.2., 22.3., 19.4., 10.5., 31.5. ja 21.6. sekä varalla 8.3.

Kunnanvaltuusto pitää kokoukset hybridikokouksina Fennia Arenalla klo 18.30: 1.2., 29.3., 26.4., 3.5., 24.5. ja 7.6.

Lisäksi 8.5. on määrä pitää vanhan ja uuden valtuuston yhteisseminaari kunnan tulevien suuntien hahmottelemiseksi.

§ 8 Uuden investointikohteen perustaminen vuodelle vuodelle 2021: Kampuksen kustannukset(KH-KV)

Kampuksen kustannuksista siirrettiin 158 000 euroa vuonna 2020 käyttämättä jääneitä rahoja vuodelle 2021.

§ 9 Nuorisovaltuuston aloite moposuoran toteuttamisesta Siuntioon (KH-KV)

Moposuoran perustamista on selvitetty, mutta se vaikuttaa vaikealta, sillä selvitysten mukaan vaikuttaisi siltä, että silloin kunnalle syntyisi valvontavastuu, eikä sellaiseen oikein ole mahdollisuuksia ryhtyä. Aloite sikäli otetaan kyllä vakavasti, että edelleen selvitetään Kuntaliiton kanssa, voisiko velvoitteita tulkita jotenkin toisin, ja toisaalta, voitaisiinko esimerkiksi perustaa mopopaja.

§ 10 Hallintosäännön mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä aloitteista

Valtuustoon tuodaan vuosittain lista valtuutettujen jättämistä aloitteista. Tässä Satu Tarnanen (sd) muistutti valtuustoaloitteisiin viitaten, että Inkoosta kulkee aamuisin useampia julkisen liikenteen vuoroja pääkaupunkiseudulle kuin Siuntiosta, ja että asemanseudulla ei varmaankaan tarvittaisi kameravalvontaa, jos kuntakeskuksesta saataisiin tehtyä viihtyisämpi.

§ 11 Hallintosäännön mukainen luettelo edellisenä vuonna jätetyistä kuntalaisaloitteista

Valtuustoon tuodaan vuosittain myös luettelo kuntalaisaloitteista.

§ 12 Keskusvaalilautakunnan jäsenen eronpyyntö ja uuden jäsenen valinta (KV)
§ 13 Keskusvaalilautakunnan jäsenen eronpyyntö ja uuden jäsenen valinta (KV)
§ 14 Keskusvaalilautakunnan jäsenen eronpyyntö ja uuden jäsenen valinta (KV)

Useampi keskusvaalilautakunnan jäsen anoi eroa, arvatenkin siksi, että kuntavaaliehdokas ei voi olla keskusvaalilautakunnan jäsen.

Marko Nygård (kok), Jari Alopaeus (r) ja Mika Savilahti (ps) anoivat eroa. Heidän tilalleen valittiin Arto Penttinen, Henrik Sandström ja Helge Pekkanen.

§ 15 Varavaltuutetun vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (KV)
§ 16 Sivistyslautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menettäminen ja uuden jäsenen valinta (KV)
§ 17 Teknisen lautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menettäminen ja uuden jäsenen valinta (KV)

Siuntion Vihreiden Harri Myllyniemi on muuttanut kunnasta. Keskusvaalilautakunta valitsee aikanaan hänen tilalleen uuden varavaltuutetun viime kuntavaalien tuloslistan mukaan. Sivistyslautakunnan jäseneksi valittiin hänen tilalleen Karl Nilsson, ja teknisen lautakunnan varajäseneksi Antti Laitakari.

§ 18 Valtuustoaloite omaishoidon uuden järjestämistavan selvittämiseksi (KH-KV)

Omaishoidossa hoitajien vapaiden järjestäminen on haastavaa. Aloitevastauksen mukaan

Omaishoidon vapaiden järjestämiseksi tullaan ehdottamaan vuodeosaston lisäksi, perhehoitoa vuodesta 2021 alkaen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että omaishoidettava hoidetaan joko omassa kodissaan läheisten toimesta tai läheisten kodissa omaishoitajan ollessa vapaalla. Hoitajalle kunta maksaa korvauksen niiltä vuorokausilta, jolloin omaishoidettava on hoidettavana läheisen toimesta. Siuntion kunnan uusiin suunnitteilla olevaan sote-kiinteistöön on suunniteltu kodinomaisia lyhytaikaispaikkoja omaishoidon asiakkaita varten.

Rainer Sarviaho (kok) piti puheenvuoron sen puolesta, että alettaisiin valmistella palvelusetelin käyttöönotosta tarkoitukseen ja varattaisiin sille määräraha tulevasta talousarviosta. Pienen kokousteknisen selvittelyn jälkeen päädyttiin siihen, ettei Sarviaho tarkoittanut aloitteen palauttamista valmisteluun, vaan hänen puheenvuoronsa sopi tulkita evästykseksi asian jatkovalmisteluun.

Pykälien ulkopuolelta

Valtuustoaloitteita ei jätetty.

Uusi sivistystoimenjohtaja Eero Kling esittäytyi.

Valtuuston varapuheenjohtaja Rabbe Dahlqvist pohdiskeli, että meillä valtuuston kokouksen yhteydessä usein kysellään asioista, jotka eivät oikeastaan ole listalla, ja ehdotti, voitaisiinko järjestää eduskunnan tapaan valtuuston kyselytunti, jolla sitten saattaisi syntyä eloisaakin keskustelua. Itse asiassa Siuntion hallintosääntö tuntee kyselytunnin, mutta siinä valtuutetun tulisi jättää kysymyksensä kunnanhallituksen vastattavaksi kirjallisena kaksi viikkoa ennen valtuuston kokousta, eikä tätä mahdollisuutta käytännössä ole käytetty.