Uuden valtuuston ensimmäinen kokous pidettiin maanantaina 2.8. alk klo 18.30.

Ensin vahvistettiin kokoonpanot kunnanhallitukseen ja lautakuntiin.

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen hyväksyttiin. Todettiin että Apotti on tärkeä työkalu kuntien yhteistyön kannalta joskin keskustelua herättivät määritellyt sopimussakot.

Kunnanvaltuustolle annettiin tiedoksi kielellisten oikeuksien seuranta. Keskustelussa nostettiin esiin kaksikielisyyden toteutumisen vaatimus käytännössä. Tämä tulisi näkyä erityisesti kuntalaisille suunnatussa viestinnässä, kuten digipalveluissa.

Esityslistan pykälä 77 koski hallintosäännön muutosta 1.8. lähtien. Ehdotettiin sivistyslautakunnan kielivaatimuksia muutettavan niin, että seitsenjäsenisestä lautakunnasta vähintään kahden henkilön on oltava äidinkieleltään ruotsinkielisiä ja vähintään kahden äidinkieleltään suomenkielisiä. Muutos hyväksyttiin yksimielisesti. Aikaisemmin kielivaatimuksen mukaisesti vähintään kolme lautakunnan jäsentä oli oltava äidinkieleltään ruotsinkielisiä, ja vähintään kolme äidinkieleltään suomenkielisiä.

Hyväksyttiin valtuustoaloite jääkiekkokaukalon hankkimiseksi. Investointimäärärahasta päätetään vuoden 2022 talousarvion yhteydessä. Vanha jääkiekkokaukalo on poistettu käytöstä vaarallisena.

Asialistalla oli joukko pieniä yleiskaavamuutoksia, joista osa oli teknisiä ja osa käynyt läpi pitkän valmisteluprosessin. On tärkeää, että ELY-keskuksen kommentit huomioidaan kaavamuutoksissa.

Uuden monitoimihallin rakentamiselle myönnettiin lisämäärärahaa 380 000 euroa. On tärkeää, että hankkeen suunnittelu on huolellista ja budjetti pysyy jatkossa koossa.

Lopuksi virkamiehet antoivat katsauksen ajankohtaisista aiheista:

Verotulot ovat kehittyneet talousarvion mukaan. Henkilöstömenot ja ostopalvelut ovat kasvaneet.

Tontteja on myyty ja varattu 20 kpl.

Teknisellä toimialalla on neljä vakanssia ollut tyhjillään. Tänään aloitti kolme henkilöä, mutta ympäristöpäällikön virka on edelleen hakuprosessissa. Virkamiesten puuttumisen vuoksi investoinnit ovat myöhässä.

Perusturvan osalta todettiin, että 65 % kuntalaisista on saanut ensimmäisen rokotteen. Kunta seuraa valtakunnan suositusta koululaisten rokotuksessa.
Tämän hetkisen tiedon mukaan varhaiskasvatus aloittaa läsnäopiskeluna. Siuntiossa on aloitettu kaksivuotinen 5-vuotiaiden esiopetuskokeilu.

Sivistyskampus valmistuu vuoden 2022 syksyllä.