Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja arvoisat kokousta seuraavat.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa esittää kiitokset virkamiehille suuresta työstä. On hienoa, että asiat on esitetty selkeästi talousarviossa.

RKP:n johdolla jätetyssä, ja Kokoomuksen sekä SDP:n tukemassa valtuustoaloitteessa, ajetaan Siuntion kunnallisveroprosentin alentamista. Johtoajatuksena tässä lienee se, että tulevaisuudessa nykyistä alempi veroprosentti houkuttelisi kuntaan lisää asukkaita. On totta, että ympäröiviin kuntiin verrattuna prosenttimme on korkeampi.

Mikäli alennamme veroprosenttia, se tarkoittaa arviolta 250 000 euroa vähemmän verotuloja kunnalle ensi vuonna. Yksittäiselle palkansaajalle kunnallisveroprosentin alentaminen 0,25% ei merkinne tuntuvaa muutosta. Kunnallisella tasolla sillä on iso vaikutus.

Kun verotulojen laskun aiheuttamia vaikutuksia on virkamiesten johdolla kartoitettu, on käynyt ilmi että useat investoinnit, joita on suunniteltu toteutettavan ensi vuonna, siirtyvät edelleen vuodelle 2023. Ja jotta veroprosenttia saadaan alennettua, on erikoissairaanhoidon kuluja vähennetty.

Vihreän valtuustoryhmän mielestä pienempää veroprosenttia tärkeämpiä asioita kunnassa ovat saatavilla olevat palvelut, viihtyvyys ja sujuva arki. Tällä hetkellä myynnissä olevat tontit ovat herättäneet paljon kiinnostusta, tontteja on ostettu ja varattu ennätysmäärä tänä vuonna. Myös asemalle rakennetut kerrostaloasunnot menivät nopeasti. Siuntio siis houkuttelee kyllä. Uusille, kuntaan muuttaville, ja täällä jo asuville lapsille on oltava turvallinen, viihtyisä leikkipuisto, jossa myös vanhemmat ja perheet voivat kohdata. Kevyenliikenteen väylät on tärkeää saada työn alle, jotta esimerkiksi pyöräily kunnan sisäisten alueiden välillä on mahdollista ja ennenkaikkea turvallista. Tämä on myös kunnan Hinku- toimintasuunnitelman mukaista.

Kunnassa on meneillään Siuntion historian mittavin hanke, koulukampus, jota rakennetaan parhaillaan. Sen jälkeen rakennetaan sote-kampus, sekä lisäksi iso investointi on kunnantalon täysremontti. Näiden lisäksi tulossa on merkittävä sote-uudistus, jonka vaikutus kunnan talouteen on tuntematon. Veroprosentin alentamiselle voi olla aikansa ja paikkansa tulevaisuudessa – katsomme kuitenkin että nyt ei ole oikea aika.

Paljon on puhuttanut myös ns. Marsuddenin kaava. Kaava ei ole Ely-keskuksen suosituksen mukainen ja siitä on jätetty useita valituksia. Näiden johdosta asia on hallinto-oikeuden käsittelyssä ainakin ensi vuoden alkuun saakka. Tähän projektiin on varattu budjetissa paljon rahaa. Käytännössä, ennenkuin kaava on saanut lainvoimaisuuden, infra, tieverkosto ja sillat rakennettu, tontteja ei voi alkaa myymään. Menee pitkään ennenkuin on mahdollista saada tuloja tältä alueelta. Huolestuttavaa on se, että näitä Marsuddenista saatavia maankäyttötuloja on merkitty kunnan tuloiksi jo ensi vuonna. Näin ollen kunnan tulopohja ei ole realistinen. Onko vastuullista merkitä tuloiksi sellaisia asioita, jotka eivät ole toteutumassa? Vihreän valtuustoryhmän mielestä tulisi kaavoittaa maankäytöllisesti tehokkaasti junaradan ympärille.

Kunnanhallitus on valtuuttanut kunnanjohtajan kilpailuttamaan kolmen miljoonan euron suuruisen lainan. Mikäli kunnan talous olisi hyvässä perusasetelmassa, ei lainaa tarvitsisi ottaa.

Vihreä valtuustoryhmä ihmettelee talousarvioesityksen rakentamista RKP:n aloitteelle kunnallisveron alentamisesta, vaikka veroäyrin alentamisehdotusta ei ole käsitelty lautakunnissa. Tässä kohdin on myös hyvä todeta, että vaalipuheissa kuntalaisille luvatut arjen sujuvuuteen ja mukavuuteen vaikuttavat palvelut siirtyvät edelleen, koska niihin suunniteltu rahoitus joko siirtyy tai on riittämätön. Vaalipuheet ja todellisuus eivät silloin kohtaa, kun rahoituksesta päätetään. Vihreä valtuustoryhmä toivoo, että teemme yhdessä päätöksiä, joilla edistetään turvallista ja sujuvaa arkea sekä aidosti viihtyisää asumista Siuntiossa.

Kiitos.