Yhteystiedot

Vuonna 2016 yhdistyksen hallitukseen kuuluvat

Eljas Rahikainen, puheenjohtaja (eljasrahikainen@yahoo.com, 040 840 8672)
Reijo Korhonen, varapuheenjohtaja
Harri Haanpää, sihteeri (Harri.Haanpaa@iki.fi, 050 330 1501)
Mark Davidson, taloudenhoitaja
Birgitta Johansson, jäsen
Yrjö Kokkonen, jäsen
Karl Nilsson, jäsen

Löydät yhdistyksen myös Facebookista!