Siuntio –
Tervetuloa kotiin!

 Sjundeå – Välkommen hem!

 Siuntion Vihreiden vaaliteemat

Valteman för De Gröna i Sjundeå

Foto: Heidi Holmlund
 2 - Mark Davidson

2 - Mark Davidson

Business Development Manager

Vaatii paljon hyviä paikallisia päätöksiä luoda muutosta parempaan maailmassa.

Esimerkiksi hyvät julkisen liikenteen yhteydet ovat tärkeitä nuorille ja vanhoille ja vähentävät päästöjä.

Vihreitä arvoja tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

3 - Karin Gottberg-Ek

3 - Karin Gottberg-Ek

krukmakare, keraamikko

Ett naturnära hållbart samhällsbygge i en välmående miljö.

I ett allt mer globalt sammanhang har kunskap och utbildning nyckelposition.

Hyvinvoivassa ympäristössä luonnonläheistä kestävää yhteiskuntarakentamista.

Tieto, koulutus ja solidaarisuus ovat avainasemassa globalisoituvassa yhteiskunnassa.

4 - Harri Haanpää

4 - Harri Haanpää

ohjelmistoasiantuntija, tekniikan tohtori

Kahden teinin isä, tietoturva-alalla. Kunnanvaltuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.

Ilmastonmuutoksen torjunta tapahtuu kunnissa. Joukkoliikenteen pitää toimia, ja uusiutuvaa energiaa on edistettävä.

Moni tärkeä asia ylittää kuntarajat, ja poliitikkojen on pidettävä yhteyttä naapureihin.

www.harrihaanpaa.fi

5 - Kalle Holm (sit.)

5 - Kalle Holm (sit.)

pensionär, eläkeläinen

Ansvar i beslutsfattandet!

Kristliga värden.

Bästa möjliga åldringsvård och hälsovård.

Enhetlig planering.

Stoppa skogsskövlingen!

6 - Matti Juntunen

6 - Matti Juntunen

kalastusmestari, eläkeläisyrittäjä

Olen kotoisin Suomussalmelta mutta pari vuotta sitten tuli perheeni muuttopäätös Siuntioon.

Minulle tärkeitä asioita on olla osa yhteisöä, joka uskaltaa ottaa toiminnassaan vastaan tulevaisuuden haasteet. Haluan antaa myös oman panokseni Hinku-kuntaohjelman toteuttamiseksi.

juntunenmattig.blogspot.fi

7 - Yrjö Kokkonen

7 - Yrjö Kokkonen

uutistoimittaja

Puolustan aitoa luontoa ja hyvää elinympäristöä. Ne voivat olla Siuntion vahvuus. Luonnonsuojelu ja ilmastotyö ovat edistystä ja tulevaisuutta!

Siuntion on saatava taloutensa ja joukkoliikenteensä kuntoon. Haluan myös auttaa uusien yritysten saamista kuntaan ja asukkaiden liikuntamahdollisuuksia.

8 - Reijo Korhonen

8 - Reijo Korhonen

päihdetyöntekijä, eläkeläinen

Tehdään Siuntiosta hyvä paikka vauvasta vaariin! Se edellyttää, että laitamme päiväkodit ja koulut kuntoon ja huolehdimme riittävistä junavuoroista.

Yhdessä panemme HINKU-ilmastotavoitteemme käytäntöön.

9 - Virpi Lohrum

9 - Virpi Lohrum

hoitoyksikön päällikkö

Terveet oppimis/työskely-ympäristöt, toimivat sote-palvelut ja joukkoliikenne sekä viihtyisä, luontoa kunnioittava elinympäristö.

Minulle tärkeitä ovat perhe, luonto ja inhimilliset arvot, esim oikeudenmukaisuus ja syrjäytymisen ehkäisy.

Päätöksenteon tulee olla avointa ja kuntalaisia kuuntelevaa.

10 - Harri Myllyniemi

10 - Harri Myllyniemi

tutkija

Olen tuore siuntiolainen Annilasta. Kouluaktiivi 10 vuoden ajalta Helsingistä. Mukanani nippu tuoreita näkemyksiä ja uusia ratkaisutapoja.

Siuntion vahvuutena on tarjota luonnonläheistä asumista pääkaupungin liepeillä. Pidetään siitä kiinni.

Kunnan hallinto ja toiminta avoimemmaksi.

11 - Karl Nilsson

11 - Karl Nilsson

ingenjör, insinööri

Låt oss inte förblindas att fjäskande i sparivern riva ner den med möda uppnådda standarden inom utbildningen, hälso- och åldringsvården i vår kommun!

Älkäämme sokaistuko hätäisessä säästöinnossamme purkamaan kovalla työllä saavutettua koulutuksen, terveyden- ja vanhustenhoidon tasoa kunnassamme!

12 - Eljas Rahikainen

12 - Eljas Rahikainen

maatalous- ja metsätieteiden maisteri

Siuntion teknisen lautakunnan jäsen ja valtuutettu 2017. Toista kertaa ehdokkaana.

Asukas on tärkeä! Kehitetään Siuntioon aito vuorovaikutteinen, osallistuvan päätöksenteon malli.

Siuntionjoen merkittävyys on ymmärrettävä, niin ympäristönsuojelun kuin vesistön hyödyntämisenkin näkökulmasta.

eljasrahikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi

13 - Hilkka Toivonen

13 - Hilkka Toivonen

kulttuuritoimija, kulturfunktionär

Siuntiomme: Luonnonläheinen ja terve kunta. Koulut ja päiväkodit, kulttuuri ja liikunta ja totta totisesti sujuva julkinen liikenne.

Olen toiminut alusta alkaen Siuntion vihreissä ja kokemusta on ehtinyt karttua kunnanvaltuustosta, hallituksesta ja eri lautakunnista.

14 - Paula Vireä-Aihio

14 - Paula Vireä-Aihio

hallintosihteeri

Minulle tärkeitä ovat lapset ja nuoret, sekä luonto ja eläimet.

Olen huolissani kunnan rakennusten korjausvelan kasvusta, mutta tärkeänä pidän myös talouden tasapainottamista. Päätösten tekoon pitää saada taloudellista kestävyyttä.

Minulle tärkeä teema: Yhdenvertaisuus on toimintaani ohjaava arvo.

15 - Pia Virta (sit.)

15 - Pia Virta (sit.)

diplomi-insinööri

Kohtuutaloutta sydämellä, luonnon kumppanina!

Innostutaan paikallistaloudesta, yhteisöllisyydestä, omavaraisuudesta ja maaseudun elävöittämisestä.

Lämminhenkiset ja yhteisölliset koulumme ovat ainutlaatuisia ja vaalimisen arvoisia.

Ihminen voi hyvin vain hyvinvoivan luonnon kumppanina.

(svenskspråkig version efter den finska)

Siuntion Vihreiden kuntavaaliteemat 2017

Siuntio – tervetuloa kotiin!

Joustava joukkoliikenne

 • Elinvoimainen asemanseutu lisää luottamusta junayhteyksien lisääntymiseen ja säilymiseen tulevaisuudessakin ja tiheämpi joukkoliikenne lisää sen käyttöä.
 • Kunnan sisäisen (liityntä)liikenteen kehittäminen yhdistettynä toimivaan raideliikenteeseen on tärkeää. Avainlinjojen kehittäminen varmistaa taajamaan yksityiset ja kunnalliset palvelut. HSL-kuukausilipun haltijat saavat ajaa Avainlinjoilla ilman lisämaksua.

Terveet koulut ja terveet työpaikat

 • Kouluissa on säilytettävä lämminhenkinen ja oppimiseen kannustava ilmapiiri. Mieluiten useampi pienehkö koulu kuin yksi iso.
 • Siuntion kouluratkaisujen tulee perustua tietoon ja perusteltuun tulevaisuuskuvaan oppilasmääristä ja tilojen muunneltavuudesta erilaisiin käyttötarpeisiin. Terveet koulut tekevät Siuntiosta houkuttelevan asuinpaikan.
 • Koulujen rakentamisvaihtoehtojen on oltava kestäviä ja rakenteiden terveellisyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota: hengittävät rakenteet, uusiutuvat energiamuodot, tilojen muunneltavuus tarpeen mukaan.
 • Kunnan työpaikkojen sisäilmaongelmat on ratkaistava.

Sanoista ilmastotekoihin

 • HINKU-kunta näyttää esimerkkiä uudistuvien energiamuotojen käytössä ja sähköksi vihreä sähkö.
 • Vauhtia Siuntion ilmastotekoihin, aletaan toteuttaa jo päätettyjä asioita Hinku-kuntamme suunnitelmasta.
 • Energiatehokas ja terve rakentaminen sekä julkisissa rakennuksissa että yksityisessä rakentamisessa. Aurinkoenergiaratkaisuja tuetaan vapauttamalla aurinkopaneelien  ja -keräimien asentaminen kunnallisista lupamaksuista. Maalämmön hyödyntämistä kannustetaan siihen soveltuvilla alueilla.
 • Liikenne pyritään siirtämään kumipyöriltä raiteille Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Raideliikenteen osuutta ja käytön houkuttelevuutta työpaikkaliikenteessä lisätään ja tuetaan suunnitelmallisesti.
 • Pyörätieverkoston kehittäminen on tärkeää ja kantatie 51:n ja Siuntion aseman välinen turvallinen kevyenliikenteenyhteys tulee toteuttaa ensi tilassa.
 • Sähköautojen käytön lisääntymiseen varaudutaan tuomalla kuntaan autojen latauspisteitä.

Luonnon kunnioittaminen ja säilyttäminen arjessa

 • Ympäristö viihtyisäksi. Kuntakeskuksen ympäristöä parannetaan lisäämällä istutuksia sekä kalusteita sekä poistamalla alueen viihtyisyyttä selkeästi vähentävät betoniporsas- ja verkkoaitaratkaisut. Kuntakeskuksen ympäristöhuoltoa parannettava, esimerkiksi jätepisteen sijainti taajaman keskeisimmällä paikalla ei lisää viihtyisyyttä, vaikka onkin autoilijan kannalta kätevä.
 • Louhimot ja mahdolliset moottoriurheiluradat on pidettävä erillään asutuksesta.
 • Siuntionjoen monet mahdollisuudet asukkaiden virkistyksen ja hyvinvoinnin tärkeänä lähteenä on hyödynnettävä. Lähes kokonaan oman kuntamme alueella virtaavan Siuntionjoen vesiensuojelu on tärkeää lähiympäristöstä huolehtimista, joka lisää merkittävästi kunnan houkuttelevuutta kotikuntana.
 • Me Vihreät kannatamme kansallispuiston perustamista Porkkalaan.

Koteja ja palveluita Siuntion sydämeen

 • Vuorovaikutteisella ja asukkaita osallistavalla maankäytön suunnittelulla  aikaansaadaan viihtyisä ja elävä Siuntio.
 • Läpinäkyvä maankäytön suunnittelu huomioi ja kunnioittaa Siuntion hienoa ja monipuolista luontoa. Erityisesti kivilouhimojen kaltaiset äänekkäät ja häiritsevät toiminnot ja muut teolliset työpaikka-alueet kaavoitetaan toimintoihin soveltuville alueille, erilleen asuntoalueilta.
 • Asukasluku pyritään saamaan nykyistä isompaan kasvuun, jolloin saamme lisää veronmaksajia ja paremman joukkoliikenteen.
 • Pyritään lisäämään keskisuurta tai suurta yritystoimintaa Siuntiossa – työllisyysvaikutus, vaikutus tonttikauppaan ja vaikutus joukkoliikenteeseen.
 • Väestönkasvu tulee ensisijaisesti ohjata Siuntion asemanseudulle kaavoittamalla radan varteen, rantaradan kasvukäytävä. Keskustaajaman vahvistuminen tuo elinvoimaa ja luo kysyntää palveluyrittäjille.

Valteman för De Gröna i Sjundeå 2017

Sjundeå – välkommen hem!

En smidig kollektivtrafik

 • Ett livskraftigt stationsområde ger förhoppning om bevarandet och ett ökat antal tågförbindelser även i framtiden och en tätare kollektivtrafik leder till att den används flitigare.
 • Utvecklandet av kommunens interna (anslutnings)trafik kombinerad med en fungerande spårtrafik är viktigt. Ett väl uppbyggt Nyckellinjenätverk garanterar att det i tätorten upprätthålls privata och kommunala tjänster. Innehavarna av HRT-månadsbiljett skall få åka kostnadsfritt med Nyckellinjerna.

Friska skolor och sunda arbetsplatser

 • En atmosfär av värme och en anda som uppmuntrar till lärande i skolan skall bevaras. Hellre flere mindre enheter än enbart en massiv enhet.
 • Med friska skolor blir Sjundeå en lockande boningsort.
 • Byggnadsalternativen för skolorna bör vara hållbara och hälsoaspekterna bör speciellt beaktas: ventilerande konstruktioner, förnybara energiformer, möjlighet att ändra utrymmen enligt behov, förnybara energiformer, möjlighet att ändra utrymmen enligt behov.
 • Inneluftproblemen som finns på kommunens arbetsplatser bör lösas.

Från ord till klimatgärningar

 • En HINKU(kolneutral)-kommun visar exempel i användandet av förnybara energiformer och tar i bruk grön elektricitet.
 • Mera fart på klimatåtgärder i Sjundeå, dags att börja förverkliga de redan överenskomna sakerna av vår Hinku-kommunplan.
 • Energieffektivt och sunt byggande både gällande offentliga och privata projekt. Solenergilösningar stöds genom att befria installation av solpaneler och -fångare från kommunala tillståndsavgifter. Utnyttjandet av jordvärme sporras på härför lämpade områden.
 • Man strävar till att flytta trafiken från gummihjul att ske på räls enligt Paris-miljöfördraget. Spårtrafikens andel och dess dragningskraft för arbetsresor understöds och utvidgas systematiskt.
 • Utvecklingen av cykelvägsnätverket är viktigt och en trygg förbindelse från Sjundeå station i riktning mot stamväg 51 bör förverkligas snarast.
 • Förutser en ökning av elbilars användning genom att installera laddningspunkter.

Respekt för och bevarandet av naturen i vardagen

 • Miljön görs trivsam. Kommuncentrets miljö förbättras genom att förse omgivningen med planteringar och möblemang och genom att avlägsna betonggris- och nätstängsellösningar som tydligt påverkar områdets  trivsel. Kommuncentrets miljöservice kräver åtgärder, exempelvis återvinningspunktens placering på den mest centrala platsen i tätorten ökar inte på trivsamheten, även om platsen är behändig för bilisten.
 • Stenbrott och eventuella motorsportbanor måste hållas isär från bosättning.
 • Sjundeå-åns många möjligheter till invånarnas rekreation och som viktig källa till välbefinnande bör utnyttjas. Den nästan helt och hållet inom vår egen kommun flytande  Sjundeå-åns vattenskydd är en viktig del av närmiljöns omhändertagande, som i betydande grad ökar kommunens attraktivitet som hemkommun.
 • De Gröna är för grundandet av en nationalpark i Porkala.

Hem och service till Sjundeås hjärta

 • Genom växelverkan och medtagandet av invånarna i planeringen av markanvändningen åstadkoms ett trivsamt och levande Sjundeå.
 • En transparent markanvändningsplanering beaktar och respekterar den fina och mångsidiga naturen i Sjundeå. Speciellt högljudda och störande funktioner i likhet med stenkrossar och andra industriella arbetsplatsområden planeras till härför lämpliga platser avskilt från bostadsområden.
 • Gällande invånarantalet strävar man till en större tillväxt än den nuvarande, varvid skattebatalarna blir fler och kollektivtrafiken också utvecklas till det bättre.
 • Försöker locka medelstor eller stor företagsverksamhet till Sjundeå – inverkar på tomtaffärerna och kollektivtrafiken.
 • Befolkningstillväxten skall i första hand dirigeras till stationssamhället genom att planera intill järnvägen, kustbanans tillväxtpassage. Centrumsamhällets tillväxt skapar vitalitet och lockar serviceföretagare.