Siuntion kunnanvaltuuston kokouksessa 11.4. jätettiin seuraava valtuustoaloite.

VALTUUSTOALOITE – FULLMÄKTIGMOTION

Me allekirjoittaneet kunnanvaltuutetut esitämme, että Siuntio selvittää edellytyksiä Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymään liittymiselle.

Siuntion työvoimasta yli puolet käy työssä HSL-alueella.

Paikallisjuna on Siuntion tärkein julkisen liikenteen muoto. Siuntion on kuitenkin nykytilanteessa vaikea vaikuttaa junaliikenteen aikatauluihin. HSL tilaa rantaradan paikallisliikenteen VR:ltä, eikä Siuntio ole tässä osallisena.

HSL:llä on toimiva lipunmyyntijärjestelmä. VR:n epäonnistunut lipunmyyntijärjestelmän uudistus tekee lippujen ostamisesta hankalampaa. Jatkossa kuntalaisalennuksen saamiseksi on aina kuukausilippua ostettaessa esitettävä kotipaikkatodistus, eikä kuntalaisalennusta enää myönnetä Helsingin asemalla, jonne moni matkustaa. Joukkoliikenteen osuuden kasvattamiseksi on tärkeää, että lippujärjestelmä on selkeä, nivoutuu vaivattomasti osaksi pääkaupunkiseudun lippujärjestelmää, ja lippuja on helppo ostaa.

Sekä Kirkkonummi että Kerava ovat olleet erittäin tyytyväisiä HSL-alueeseen liittymiseensä. Molemmat ovat radanvarsikuntia, kuten Siuntio. Sekä Kirkkonummella että Keravalla etenkin junaliikenteen osuus on kasvanut voimakkaasti. Mitä luultavimmin HSL-alueeseen liittyminen olisi myös Siuntiolle hyvä ratkaisu.

Siuntio on onnekkaassa asemassa, kun sen läpi kulkee rautatie. Olisi harkitsematonta jättää sen mahdollisuudet täysimääräisesti hyödyntämättä.

Siuntiossa 11.4.2011

Vi undertecknade fullmäktige föreslår att Sjundeå utreder förutsättningarna för att gå med i Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT).

Sjundeå den 11 april 2011

Kristian von Essen /vihr
Yrjö Kokkonen /vihr
Timo Raivio /vihr
Kirsi Pesonen /kok
Raija Rehnberg /r
Anna Paasikivi /kok
Peppe Forsblom /r

Lisäys: Kunnanhallituksen vastaus HSL-valtuustoaloitteeseen (pdf) hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 7.12.2011.