Siuntion kunnanvaltuustossa maanantaina 11.12.2017. päätettiin koulujemme tulevaisuuden kokonaiskuvasta etenkin rakennuksiin ja tiloihin liittyen. Sisäilmaongelmien vaivaamassa kunnassa asia on erittäin tärkeä useimmille kuntalaisille omakohtaisestikin, ainakin lasten tai lastenlasten kautta.

Värikkään ja aktiivisen keskustelun jälkeen valtuusto päätyi äänin 23-4 kannattamaan valtuustoryhmien puheenjohtajien ehdotusta “Edetään sivistyskampuksen pohjalta siten, että yhdistetään elementtejä vaihtoehdoista 2 ja 3, säilytetään vanhoista kiinteistöistä korjauskelpoiset terveet osat ja rakennetaan tarvittava määrä uusia tiloja huomioiden koulujen lisäksi muut sivistystoiminnot”.

Vastassa oli oma ehdotukseni, joka oli käytännössä samansisältöinen, mutta siten että laskettaisiin elinkaarimalli myös Päivärinteen koulun tontilla uudisrakentamisen ja korjaamisen yhdistelmälle. Oman ehdotukseni kannalla olivat Vihreiden valtuustoryhmästä itseni lisäksi myös Virpi Lohrum sekä muista ryhmistä Heikki Leikola (Kok) ja Paula Tuominen (PS). Laskenta olisi ollut tärkeää, koska Päivärinteen koulun mahdollisella lopettamisella tulevat säästöt tulee arvioida ennen päätöksiä. Kuntamme menettäisi mahdollisessa lopetuksessa paljon hyvää ja vetovoimatekijöitä, joita emme enää koskaan pysty saamaan takaisin. Menettäisimme esimerkiksi viimeisen kyläkoulumaisesti toimivan koulumme, jota sekä lapset, vanhemmat että opettajat ovat suuresti rakastaneet. Myös osa kulttuurihistoriallisesta maisemastamme ja houkuttelevuudestamme häviää pysyvästi, jos alue otetaan kokonaan muuhun käyttöön. Toki jälkimmäisestä osa säilyy, jos esimerkiksi koulun vanhaa puukoulu jäisi kirkonkylän ja haja-asutusalueen yhteiseen käyttöön.

Puheenjohtajien ehdottama päätös ei ole kovin selkeä sisällöltään ja jopa osa puheenjohtajista ajatteli myös Päivärinteen koulun alueen olevan yhä mukana laskennoissa.

Vaihtoehtoja koulujen toteuttamiselle on vielä paljon. Kampuksella viitataan siihen, että vaikka kolme koulua yhdistettäisiin yhdeksi kouluksi hallinnollisesti, voisivat ne koostua vaikka usammistakin rakennuksista. Jos haluamme kehittää Siuntion keskustan yleiskuvaa esimerkiksi vaikka rutkasti kulttuurimaisemallisempaan suuntaan, voimme rakentaa pienempiä ja matalampia puurakennuksia. Samalla esimerkiksi yläastelaisten tai ruotsinkielisten ulkoilupihoja pystyisi helposti eriyttämään, mutta kuitenkin esimerkiksi ruokala ja liikuntasali voisivat olla yhteiskäytössä. Tai vaihtoehtoisesti voimme olla hyödyntämättä kulttuurimaisemiamme ja yrittää kehittää kaupunkilaisempaa yleiskuvaa ja rakentaa yksittäisen valtavan suuren ja korkean rakennuksen. Koululaisiahan kampukselle on tulossa näillä näkymin noin 700 koululaisen ja lisäksi laitettaisiin vielä kirjasto ja nuorisotilat.

Seuraavaksi käsittelimme “Päivärinteen koulun ja sivistyksen toimistotilojen väistötilojen toimittajan valinnan päätöksen kumoamista”. Tämäkin aihe herätti vielä keskustelua, mutta teknisen johtajan Markus Moision selkeiden ja hyvien selvitysten perusteella valtuusto päätyi ehdotettuun ratkaisuun eli kilpailuttamaan väistötilat uusiksi. Päätös oli varmastikin oikea, mutta todella sääli Päivärinteen oppilaiden terveyden kannalta. Koululaiset ovat olleet oman koulun ulkopuolellakin väistössä jo 2 vuotta ensi vuoden elokuussa, jolloin toivottavasti uudet tilat vihdoin ovat käytössä. Oppilaista moni kärsii joka päivä paljon SSS koulun vanhempien tilojen sisäilmaongelmista ja terveellisempiin väistötiloihin olisi pitänyt päästä jo 2 vuotta sitten.

Tämän jälkeen käsittelimme Inkoon ja Siuntion kunnan yhteistoimintasopimusta sosiaalihuollon järjestämiseksi. Tämä kuulostaa molempia hyödyttävältä toiminnalta ja päätimme yhdistää kuntien voimavarat.

Kehittämispäällikön virka lakkautettiin. Tämän tilalle on tulossa uusi Elinvoimapäällikön virka. Elinvoimapäällikkö saa toivottavasti rutkasti vauhtia tonttien myyntiin, joka on takkuillut pidempään.

Lopuksi vielä äänestimme Kuntaliiton valtuuskunnan vaaleissa. Tulos Siuntiosta: RKP 8, KOK 8, VIHR 5, SDP 3, VAS 2, tyhjiä 1.

Vihreä valtuustoryhmä teki vielä valtuustoaloitteen ennakoivista sisäilmakyselyistä.

Valtuuston jälkeen meillä oli erittäin herkullinen illallinen Fanjunkarsissa ja keskustelu vilkasta. Itse valtuuston asioista ei ainakaan meidän pöydässä enää keskusteltu vaan aihepiireistä laidasta laitaan.

 

Valtuustoraportin kirjoitti Pia Virta