Kunnanvaltuuston kokous 10.6.2024

§ 45 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Tarkastuslautakunta antaa kertomuksensa vuosittain. Siinä kerrotaan, miten kunnalle asetetut talouden ja toiminnan tavoitteet ovat toteutuneet. § 46 Siuntion kunnan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023...

Miksi eurovaalit ovat tärkeät

Pian toisen maailmansodan jälkeen 1950-luvun alussa perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö vakiinnuttamaan yhteistyötä muun muassa silloisen Länsi-Saksan kanssa. Toinen maailmansota oli ollut Euroopassa monella tapaa raskas ja sen toistuminen haluttiin estää...