Viime maanantaina pidettiin valtuustoseminaari taloustilanteesta ja yleisemmin kunnan näkymistä. Valtioneuvoston ennusteen mukaan maan talouden kasvu hidastuu alle prosenttiin. Inflaation ennustetaan nousevan 1,5 % paikkeille, ja tästä talouspäällikkö Antti Loisa päätteli, että vuosittain tarvittaisiin 700 000 euron leikkaukset / sopeutus kunnan talouteen, jottei se painuisi alijäämäiseksi. Suuruusluokka lienee joka tapauksessa satoja tuhansia, vaikka tuosta inflaatioprosentista ei tätä suoraan voikaan arvioida. Vyön kiristystä siis tiedossa. Tämä 700 000 euron erittäin karkea arvio ilmeisesti toimii talousarviosuunnittelun pohjana.

Elinvoimapäällikkö Kalle Stenbäck kertoi mm. tonttikaupoista. Vaikka viime vuonna Siuntio myi ainoastaan 4 tonttia, eivät moninkertaisesti suuremmat Lohja ja Vihti myyneet sen enempää. Tonteista kiinnostuneet ovat olleet lähinnä lapsiperheitä. Asuntomessujen asukasbarometrin mukaan kuntien asukkaille kuntien asukkaille kunnan brändi on ennen muuta asuinympäristö, josta käsin oman arjen pyörittäminen tapahtuu. Tärkeimpiä arjen asioita ovat hyvin järjestetyt palvelut
ja paikallisluonto. Pidetään ne kunnossa!

Perusturvaosaston osalta kuulimme, miten väestön ikääntyminen tuo väistämättä mukanaan hyvin nopeasti kasvavan palvelutarpeen. Esimerkiksi tehostetun palveluasumisen paikkoja oli 2018 22, ensi vuonna tarvitaan jo 29 ja vuonna 2030 54 paikkaa! Vaikka elinikä kasvaa, pysyy palveluasumista tarvitsevien osuus esim. 75 vuotta täyttäneissä samana.

Sivistyksen osalta ehkä hätkähdyttävin tieto oli, että kampuksen valmistuessa 2023 on oppilaita noin 100 vähemmän kuin nyt. Seuraavan neljän vuoden kuluttua oppilaita olisi vielä 150 vähemmän eli noin 476. Opetustilat suunnitellaan 700 oppilaalle ja luonnollisesti muuntojoustavaksi. Oppilasmäärän vähenemistä ei voi kuitenkaan suhteuttaa yksi yhteen tilojen tarpeen kanssa. Ja ennusteen mukaan siis neljä vuotta valmistumisensa jälkeen 700 oppilaan kampuksella olisi vain 476 oppilasta. Tilakustannukset pysyvät, mutta tähän saatavat valtionosuudet pienenevät vuosittain n. 1,2 miljoonaa euroa. Sivistysosasto on kunnostautunut erilaisten valtionavustusten hakemisessa. Tänä vuonna hallinnoidaan 22 erilaista hanketta. Haettujen avustusten määrä on lähes 500 000€.

Tekninen johtaja kertoi mm. seuraavan 10 vuoden investointitarpeesta. Kampukseen arvioidun 20 miljoonan euron lisäksi tarvitaan terveyskeskukseen n. 4 miljoonaa, kunnantalon peruskorjaukseen 2 miljoonaa, varikkoon 3 miljoonaa, palloiluhalliin 1 miljoona ja n. 4 miljoonaa palveluasumiseen, jos Virkkulankylä ei toteudu. Summat ovat arvioita, mutta tästä saa käsityksen suuruusluokasta. Kaikkiaan investointeja olisi noin 34 miljoonaa seuraavan 10 vuoden aikana. Kirsikkana kakun päällä on eritasoliittymä, josta kunnan osuus olisi noin 10 miljoonaa. Kaikkien noiden aikaisemmin esitettyjen lukujen perusteella eritasoliittymä ei tule toteutumaan, jos kunta joutuu osallistumaan noin suurella osuudella kustannuksiin.