Satu Söderlund

(Julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 6.5.2021.)

Siuntion kunnanvaltuusto äänesti 26.4. uuden sote-keskuksen investoinnin puolesta äänin 23-3. Erimielisyyttä aiheutti rahoitusasiat; hinnaksi on arvioitu 14 miljoonaa euroa. Investointi tiloihin on kuitenkin vain murto-osa rakennuksen elinkaaren aikaisista kuluista, enemmän varoja tulee kulumaan tiloissa järjestettävien palvelujen tuottamiseen.

Hankesuunnitelma on hyväksytty STM:n taholta viime syksynä. Ennen sote-uudistusta kaikki isommat hankkeet vaativat ministeriön hyväksynnän, jotta kunnat eivät lähde ylimitoitettuihin rakennushankkeisiin turvatakseen palvelujen säilymisen jatkossakin. Rakennustyöt on suunniteltu alkavaksi sen jälkeen, kun nyt rakenteilla oleva koulukampus valmistuu. Nykyiset hammashuollon parakit kuuluvat sote-keskuksen yhteyteen, ja uusiin tiloihin on suunniteltu sijoitettavan ainakin sosiaalitoimi, terveyspalvelut ja vanhuspalvelut.

Vanhusten osuus väestöstä tulee jatkossa kasvamaan huomattavasti. Tulevan sote-keskuksen yhteyteen on suunniteltu myös tuettua palveluasumista. Kun kunnan ikärakenne muuttuu, on erilaisille vanhuspalveluille entistä enemmän tarvetta.

Kunnan tehtävä on järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisille. On mietitty, jäävätkö palvelut kuntaan, kun sote-uudistuksen jälkeinen siirtymäaika on kulunut umpeen. Kuten vanhusten, myös pienten lasten ja heidän vanhempiensa arki hankaloituisi huomattavasti, mikäli nämä peruspalvelut pitäisi hakea tulevaisuudessa muista kunnista. Neuvolapalvelut kuuluvat myös sote-kokonaisuuteen vaikka ovatkin nyt suunniteltu sijoitettavan rakenteilla olevan koulukampuksen yhteyteen. Saisimmeko pitää neuvolan mikäli sote-hallinto päättäisi ettei jatka sote-keskuksen vuokrasopimusta siirtymäajan jälkeen?

Ainoa keino, jolla voi vaikuttaa lähipalvelujen säilymiseen on varmistaa että kunnasta löytyvät tarkoitukseen sopivat sote-tilat. On tärkeää, että tilat ovat toiminnan kannalta harkittuja ja tarkoituksenmukaisia, eli sellaisia jossa maakuntakin haluaisi toimia. Nykyiset rakennukset ovat sisäilmaongelmaisia ja purkukuntoisia, joten niiden korjaaminen ei ole vaihtoehto.

Sote-uudistuksen ajankohdasta ei ole selvyyttä, joten emme voi jäädä odottamaan tilanteessa, jossa terveille tiloille on ollut huutava pula pidemmän aikaa.

Satu Söderlund
kuntavaaliehdokas
Siuntion Vihreät