Kuluva viikko on Pride-viikko – ja koko kesäkuu on kansainvälisesti tunnustettu Pride-kuukausi. Sekä SETA että Helsinki Pride -yhteisö ovat kasvaneet vuosien myötä aktiivisiksi toimijoiksi. Kuitenkin vielä on matkaa seksuaaliseen tasa-arvoon.

Vihreille yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat tärkeitä arvoja. Perus- ja ihmisoikeudet ovat ihmiskäsityksen perusta. Kaiken yhteiskunnallisen toiminnan on perustuttava ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Mikään yksittäinen ominaisuus ei saa määrittää yhteiskunnan silmissä yksilön arvoa tai ihmisyyttä.

Yhdenvertaisuus ei toteudu itsestään. Se vaatii aktiivista työtä asenteiden muuttamiseksi ja yhteiskunnan rakenteiden muokkaamiseksi. Se vaatii työtä meiltä kasvattajilta kotona, päiväkodeissa ja kouluissa. Se vaatii asennemuokkausta meiltä jokaiselta omalla työpaikallamme ja omissa harrastusympyröissämme.

Siuntion Vihreille on tärkeää, että Suomi on tasa-arvoinen paikka kaikille sukupuolille sukupuolihistoriasta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai kehon sukupuolitetuista piirteistä riippumatta. On tärkeää tunnistaa ja murtaa syrjiviä rakenteita, jotka estävät eri sukupuolten täysivaltaisen osallistumisen työ-, perhe- tai yhteiskuntaelämään.

Vihreiden tavoitteena on kaikille reilumpi yhteiskunta, jossa ei ole sukupuoleen liittyvää syrjintää tai kapeita sukupuolirooleja. Jokaisella on oltava oikeus määritellä sukupuolensa ja toteuttaa sukupuoli-identiteettiään vapaasti ilman pelkoa syrjinnästä.

Pari- ja perhesuhteita pitää kohdella lain edessä yhtäläisesti puolisoiden sukupuolista riippumatta. Vihreät tunnistaa myös intiimisuhteiden moninaisuuden. Tavoittelemme yhteiskuntaa, jossa lapsitoiveet on mahdollista toteuttaa perhemuodosta riippumatta. Perheiden moninaisuus on rikkaus, eikä ihmisiä tai perheitä pidä pakottaa ahtaisiin muotteihin.