Maanantaina julkaistiin IPCC:n ilmastonmuutos-raportti.

IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change) tavoitteena on analysoida tieteellisesti tuotettua tietoa ilmastonmuutoksesta kansallista ja kansainvälistä päätöksentekoa varten. IPCC:n arvioinnin keskeisimmät tulokset julkaistaan raportteina.

Maanantaina julkaistussa raportissa todetaan, että useiden vahinkoa aiheuttavien sääilmiöiden todennäköisyys on kasvanut. Myös monet meriä ja mannerjäätiköitä koskevat muutokset ovat jo nyt peruuttamattomia tai palautuvat hitaasti. Tulevien muutosten laajuus riippuu siitä, miten kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin, päästöt kehittyvät tulevaisuudessa.

Raportin mukaan ilmaston lämpenemisestä johtuvat muutokset ovat ennennäkemättömän laajoja, nopeita ja osin peruuttamattomia. Lämpenemisen vaikutukset ja riskit kasvavat, mitä enemmän maapallon ilmasto lämpenee. Siksi jokainen asteen kymmenys lämpenemistä on merkittävä: estettynä se pienentää riskejä tai lämpötilan nousuna se voimistaa riskejä yhteiskunnille ja luonnolle”, Suomen IPCC- työryhmän puheenjohtaja ja Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Jussi Kaurola sanoo.

Tarvitsemme kaikkialla maailmassa entistä tiukempia päästövähennystavoitteita – sekä erityisesti toimia ja päätöksiä, joilla ne saavutetaan. EU:n ilmastotoimissa on päästävä yli 55 prosentin päästövähennystavoitteen vuoteen 2030 mennessä. IPCC:n tuoreen raportin valossa on ilmiselvää, että lisäpäätöksiä päästöjen vähentämiseksi tarvitaan myös syksyn budjettiriihestä”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Lämpötilan nousu voidaan siis pysäyttää vain vähentämällä viipymättä ihmistoiminnasta aiheutuvat hiilidioksidin päästöt nollaan ja leikkaamalla muiden ilmastoa lämmittävien yhdisteiden päästöjä voimakkaasti. Päästöjen vähentämisen lisäksi ilmastonmuutoksen rajoittaminen vaatii sitä, että ilmakehästä sidotaan hiilidioksidia.

Kunnat ovat merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Alueiden käytön suunnittelulla, kaavoituksella ja joukkoliikenteen käyttöä vahvistamalla voidaan kunnan toimintaa ohjata ilmastoystävällisempään suuntaan. Tiekartta hiilineutraaliin kuntaan siirtymisessä ja kiertotalouden vahvistaminen ovat oivia välineitä ilmastonmuutoksen torjunnassa samoin kuin kunnan energiankäytön kartoittaminen ja hankintojen järkevä suunnittelu.

Siuntion vihreät järjestävät vuosina 2021-2022 työpajoja, joissa pohditaan tiekarttaa hiilineutraaliin kuntaan siirtymisessä sekä välineitä kiertotalouden tehostamisessa.
Linkki raporttiin: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/