Rakennetaan yhdessä Naisrauhaa

Afganistanin kriisin puhjettua otsikoihin nousi uudelleen myös afgaaninaisten ja- tyttöjen aseman heikentyminen Talebanin valtaan nousun myötä. Afganistan on myllerryksessä, jossa ihmisoikeudet ja etenkin naisten ja tyttöjen oikeudet ovat uhattuna. Naisten vapaan liikkumisen, ammatin harjoittamisen ja tyttöjen kouluttautumisen pelätään heikentyvän.

Vihreät taistelevat tasa-arvoisen, turvallisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta. Siksi on tärkeää, että vaikeina aikoina tuemme kriisiolosuhteissa olevia. Tuki paikallisesti humanitaarisen avun kautta ja tuki kansallisesti ottamalla vastaan pakolaisia on tärkeää avun antamista – ja osoitus ihmisyydestä. Yksittäinen kuntalainen voi toimia maahanmuuttajan tukihenkilönä tai antaa pienen lahjoituksen jonkun kansainvälisen toimijan, kuten YK:n kautta (www.unwomen.fi). Voit myös ryhtyä Naisrauhan turvaajaksi kirjoittamalla UN Womenin kannanoton, jolloin olet osaltasi varmistamassa, että myös konfliktien keskellä naiset voivat elää turvallista, oikeudenmukaista ja tasa-arvoista elämää.