YK:n kansainvälistä koulutuksen päivää vietettiin neljättä kertaa maanantaina 24.1. On hyvä, että koulutuksen arvo tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä rauhanomaisten yhteiskuntien kehityksessä on tunnistettu. Koulutus on sijoitus, jolla rakennamme tulevaisuutta.

Vihreät pitävät tärkeänä laadukasta varhaiskasvatusta, koska se tasaa oppimisen eroja ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksen tulisi olla maksutonta viisivuotiaista lähtien. Esiopetuksen olisi hyvä olla kaksivuotinen ja siihen tulisi saada kaikki lapset mukaan. Siuntiossa on nyt kaksivuotinen esiopetuskokeilu ja sen tuloksia on aikanaan mielenkiintoista kuulla.

Peruskoulu muodostaa koulutuksen ytimen. Siellä oppilasryhmien tulisi olla riittävien pieniä ja opettajille tulisi taata riittävät resurssit opettamiseen. Rahaa pitäisi löytyä kuraattoreiden, psykologien ja opojen palkkaamiseen. Erityisesti psykologien rekrytoinnin tulisi olla helpompaa.

Toisen asteen koulutus on miltei ehdoton edellytys nykypäivänä sille, että työllistyy ja pysyy työssä myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Siuntiolaiset yhdeksäsluokkalaiset saatiin toisen asteen koulutukseen ja he ovat myös löytäneet omia oppimispolkujaan. Pidän tätä erittäin tärkeänä.

Suomalainen yhteiskunta tarvitsee eri alojen osaajia, jotta pysymme kehityksen kärjessä. Tähän liittyvät kysymykset jatkuvasta oppimisesta sekä maahanmuuttajien koulutuksesta. Jatkuvasta oppimisesta tulisi tehdä maksutonta ja kotoutumiskoulutuksesta tulisi tehdä osa muun koulutusjärjestelmän kokonaisuutta.