14.11 pidetyssä talousarviovaltuustossa vihreät esittivät perinteiseen tapaan varojen kohdentamista tehokkaaseen kaavoitukseen, kevyen liikenteen väylien suunnitteluun ja liikuntareittien valaistuksiin sekä ympäristötarkastajan viran perustamista. Toki leikkipuistot olivat myös kaikkien puolueiden agendalla.

Vihreät esittivät, että Pickala-Marsuddenin asemakaava – 30 000 siirretään investoinneista vuodelta 2023 vuoteen 2024 ja sen tilalle vuodelle 2023  investointeihin otetaan kuntakeskuksen asemakaava 30 000 euroa. Marsuddenin valituksen alainen kaava on erittäin kallis. Alue on kaukana palveluista ja se vaatii mittavat investoinnit ennen kuin kunta saa panostuksiaan takaisin.

Vihreät esittivät myös liikuntareittien opasteisiin ja valaistukseen 30 000 euron aikaistamista vuodelta 2024 vuoteen 2023 ja kevyen liikenteen yleissuunnitelmaan (masterplan) 15 000 euroa vuodelle 2023. Kunnan perusinfra on osittain vielä kehittymätöntä, siksi kevyen liikenteen väyliin tulisi panostaa. Tiet palvelevat kaikkia kävelijöitä, juoksijoita ja pyöräilijöitä.

Koko tekninen toimi kamppailee toistuvasta resurssivajeesta, siksi vihreät esittivät uutta ympäristötarkastajan virkaa. Tarve olisi ollut myös projekti-insinöörin virkaan. Mutta tämä ajatus ei saanut alustavissakaan lähetekeskusteluissa muilta puolueita lainkaan tukea.

Vihreiden ehdotuksesta valtuustoryhmät yrittivät hyvissä ajoin ennen talousarviovaltuustoa etsiä yhteisiä kehittämisen ja rahoittamisen kohteita, mutta valitettavasti yhteistä poliittista tahtoa ei löytynyt. Tämä näkyi myös siinä, että kunnan keskeisintä asiakirjaa eli strategiaa ei saatu viimeisteltyä. Olisikin tärkeää, että puolueet yhdessä pystyisivät ohjaamaan kunnan resursseja ja allokoimaan rahaa tarkoituksenmukaisiin kaikkia kuntalaisia palveleviin kohteisiin.