Siuntion Vihreät valitsivat syyskokouksessaan hallituksen vuodelle 2023. Puheenjohtajaksi valittiin Mark Davidson, varapuheenjohtajaksi Karl Nilsson, rahastonhoitajaksi Hilkka Toivonen, rekisterivastaavaksi Satu Söderlund ja sihteeriksi Minna Sneck.

Siuntion Vihreät pitävät tärkeänä kuntakeskuksen tiivistä kaavoittamista ja viihtyisyyden lisäämistä. Kuntakeskuksen tulee olla kauniisti ja tiivisti radan varteen rakennettu kyläkeskus, jossa on hyvät kevyen liikenteen väylät ja sijaa myös viheralueille. Leikkipuistot tulee saada valmiiksi tällä valtuustokaudella, jotta kuntaan saadaan houkuteltua lapsiperheitä. Sunnanvikin aluetta tulee edelleen kehittää yrittäjille. Kuntaan tarvitaan nykyistä huomattavasti enemmän yritystoimintaa sekä tiloja, joita tarjota yritysten käyttöön.