Kuluva viikko on Pride-viikko. Se on tärkeä tuen osoitus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Jokainen viikko pitäisi olla pride-viikko, jotta ymmärtäisimme ja muistaisimme kunnioittaa lähimmäisiä, jotka eivät joltain osin edusta ns. valtaryhmiä.

Ihmisoikeudet, ihmisten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet tulee taata kaikille. Se on tärkeää sekä inhimillisistä syistä että yhteiskunnan toimivuuden kannalta.

Hyvää Pride-viikkoa.