Lyhyt kunnanvaltuuston 30.10 raportti:
Kunnanvaltuusto päätti lisätä vuoden 2023 talousarvion investointiosaan Sjundea Svenska Skolanin tiloihin kohdistuviin investointeihin 75 000 euron määrärahan. Ratkaisu mahdollistaa ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen nopean siirron. Mikäli SOTE-keskus toteutuu ja Sjundea Svenska Skolan joudutaan purkamaan, voidaan tehtyjä investointeja myöhemmin hyödyntää.
Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä yhteistoimintasopimuksen ja suunnitelman julkisten työvoimapalveluiden järjestämisestä. Työllisyys- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuu siirretään valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. Uudistuksen myötä siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta TE-toimistojen, ELY-keskusten ja KEHA-keskusten palveluita ja tehtäviä.
Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion elinkeinorakenne ja tarpeet ovat samankaltaisia. Kirkkonummen kunta toimii vastuukuntana ja työvoimaviranomaisena. Työvoimaviranomaisen toimintaa ohjaa valtuustokaudeksi valittu työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta, jossa Siuntiolla on kaksi jäsentä. Toimipiste on kussakin kunnassa. Palvelut toimivat asiakastarpeen mukaan.