Arvoisat kuntalaiset, valtuuston puheenjohtaja ja valtuutettukollegat,

Vihreä valtuustoryhmä kiittää virkamiehiä ja valtuutettukollegoita kuluneesta työntäyteisestä vuodesta.

Siuntion Vihreille on tärkeää Siuntion elinvoimaisuus. Näkemyksemme mukaan se toteutuu parhaiten koko kuntaa, mutta erityisesti, kunnan keskustaa, Siuntion Sydäntä, kehittämällä. Joukkoliikenteen toimivuus, asukasystävällinen kaavoitus, hyvät palvelut ja toimiva infrastruktuuri ovat perusedellytyksiä kuntalaisten viihtyisyyden rakentamisessa.  Kun unelmia rakennetaan, niille tulee kohdentaa oikeansuuruinen rahoitus unelmien toteuttamiseksi.

Siuntion Vihreät ovat budjettia laadittaessa asettaneet tavoitteita kuntalaisten arjen parantamiseen. Näitä asioita ovat aseman seudun kehittämiseen, kuntakeskuksen viihtyisyyden parantamiseen, päiväkotien tilojen korjauksiin, katujen ja valaistusten parantamiseen, leikkipuistojen priorisoimiseen sekä oppilaiden turvallisuuden ja viihtyvyyden lisäämiseen kohdennetut hankkeet. Haluamme kiittää demareita ja kokoomusta, että olette nyt tänä vuonna tukeneet meitä kevyen liikenteen yleissuunnitelman läpiviennissä samoin kuin sivistysosaston virkamiehiä siitä, että kunta on hakenut edelleen hankerahaa kouluyhteisöpedagogin palkkaamiseen, mitä olemme pitäneet tärkeänä.

Arvot ohjaavat valintoja ja päätöksiämme. On hyvä, että Siuntiossa on alueita, joilla voi pelata golfia ja nauttia meren läheisyydestä, mutta vielä tärkeämpää on kehittää niitä alueita, joissa valtaosa siuntiolaisista asuu. Kunnan kehittämisessä painopistettä tulisikin siirtää huomattavasti enemmän kunnan keskustaan. Tämä olisi myös kunnan strategian mukaista. Kuntakeskus palvelee laajaa osaa kuntalaisia, kun huomioidaan myös palveluiden vaikuttavuus. Vaalipuheissa kuntakeskus oli kaikkien puolueiden agendalla, mutta budjettirahoituksessa aluetta ei ole priorisoitu. Jotta investointeja saadaan riittävästi toteutettua, tulisi tekniselle toimelle saada lisää resursseja.

Tulemme myös tulevina vuosina tekemään esityksiä, jotka tukevat kunnan tasapuolista kehittämistä ja lisäävät siten turvallisuuta ja viihtyisyyttä kuntalaisten arkeen.

Bästä kommuninvånare, ordförande av kommunfullmäktige och ledamöter av kommunfullmäktigen

Den gröna fullmäktigegruppen tackar ämbetsmännen och kommunfullmäktigekolleger för arbetsfyllt år.

För den gröna gruppen är det viktigt att Sjundeå är livskraftigt. Enligt vår åsikt betyder det att man skulle utveckla hela kommunen jämlikt,  speciellt kommuncentret, Sjundeå Hjärta. Fungerande trafik, boendevänligt planering, god service och funktionell infrastruktur är förutsättningar hur de invånare trivs. När man skapar drömmar måste man också tänka vilken är tillräcklig ekonomi.

De gröna i Sjundeå har sätt ändamål hur man ska förbättra invånares vardag. Det är viktigt att utveckla område runt i station,  att förbättra trivseln i kommuncentret, man måste reparera daghem,  förbättra belysning och gator, priorisera lekparker och öka elever´s  trygghet och trivseln. Vi vill tacka socialdemokrater och samlingspartiet att ni har i år stött oss att genomföra  planering av lätttrafik. Vi tackar också ämbetsmän i bildningsavdelningen som har hämtat projektpengar att avlöna skolungdomsarbetare  som vi tänker är viktigt.

Världen styr våra val och beslut. Det är fint att i Sjundeå man kan spela golf och njuta av sjöar. Men den viktigaste är att man ska utveckla områden där de mesta invånare lever. Vi tänker att man borde utveckla kommuncentret mycket mera. Kommunstrategin betonar också kommuncentret. Den betjänar de flesta invånare om man tänker också hur servicen påverkar. När vi hade kommunalvalet varje parti var villig att utveckla kommuncentret. Men under den här fullmäktigeperioden har man inte satsat pengar till kommuncentret, Sjundea Hjärta.  Om man vill verkställa investeringar behöver man mer resurser för tekniska avdelningen.

Vi, de gröna, vill också i framtiden göra framställningar att satsa på kommuncentret därför att invånaren har lönat sig en tryggare och trivsammare miljön.