Siuntion Vihreiden hallitus vuodelle 2024 on järjestäytynyt.

Mark Davidson valittiin yhdistyksen syyskokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hänet valittiin myös hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhdistyksen rahastonhoitajaksi. Karl Nilsson valittiin varapuheenjohtajaksi, Minna Sneck sihteeriksi ja Satu Söderlund rekisterivastaavaksi.

Minna Sneck valittiin myös viestintävastaavaksi. Eija Granfelt on Minna Sneckin varahenkilö viestintäasioissa ja Satu Söderlundin varahenkilö rekisteriasioissa. Muut hallituksen jäsenet ovat Tiina Huotilainen ja Hilkka Toivonen.

Hallitus otti  myös kantaa kuntakeskuksen kehittämiseen. Kuntakeskuksen kaavarunkotyötä tulisi vauhdittaa ja tiivimpiä junayhteyksiä rahoittaa. Vihreiden mielestä kunta tarvitsee enemmän yrittäjyyttä, palveluita ja viihtyisyyttä, jotta kuntaan saadaan enemmän asukkaita ja sitä kautta elinvoimaa. Vihreät alueet tulisi jatkossakin säilyttää eheinä virkistyskäyttöön. Suunnitellut tiet ja kadut tulisi suunnitella huolella kevytliikennetarpeet huomioiden.